WestJet

jan 16, 2022
admin

Inteckning nekad ombordstigning

Frivilliga kommer först att ombeds att lämna in sin biljett för att få förmåner, men om inga frivilliga hittas kommer passagerare att väljas ut baserat på typ av biljett, destination etc.
Passagerare som nekas ombordstigning har rätt till följande kompensation

0-1 timmes försening vid ankomst – ingen kompensation
1- 2 timmars försening vid ankomst – 200% av det totala priset för att ta passageraren till destinationen upp till maximalt $650CAD
Över 2 timmars försening vid ankomst – 400% av det totala priset för att ta passageraren till destinationen upp till maximalt $1300CAD

Flygbolaget kommer även
-transportera dig så snart som möjligt på en annan av våra reguljära flyglinjer där det finns plats utan extra avgifter.
– Inom en rimlig tidsperiod omdirigera dig till den destination som anges på din biljett genom våra egna tjänster eller ett annat lufttrafikföretags tjänster, eller genom andra ömsesidigt överenskomna transportmedel och transportklasser utan extra kostnad. Om priset och avgifterna för den ändrade rutten är lägre än vad du har betalat ska vi återbetala skillnaden

-återbetala den eller de delar av biljetten som inte längre kan användas.
-Flygbolaget kommer att erbjuda måltider och förfriskningar, logi vid behov samt transport mellan flygplatsen och logi.

Avbokning
I händelse av flygbolagets kontrollerbara avbokningar eller långa förseningar, t.ex. flygplansbyten eller bemanning, kommer passagerarna att erbjudas
-måltidskuponger för varje bokförd eller beräknad avgångsförsening på tre (3) timmar eller mer upp till maximalt tre (3) måltidskuponger per dag.
– Hotellkupong, en (1) måltidskupong och flygplatstransfer för passagerare som är försenade åtta (8) timmar eller mer och som inte påbörjade sin resa på den flygplatsen.
– Om passageraren redan är ombord på flygplanet när en försening inträffar, och det är säkert, praktiskt genomförbart och det finns tillräckligt med tid att göra det, ska lufttrafikföretaget: i. erbjuda drycker och snacks och ii. om förseningen är längre än 90 minuter kommer flygplanet att återvända till gaten för att ge passagerarna möjlighet att stiga av.
– Om en bekräftad passagerare missar sin ursprungliga anslutning till en annan flygning (med lufttrafikföretaget) på grund av en kontrollerbar försening, kommer lufttrafikföretaget att erbjuda passageraren valet mellan: i. transport, utan ytterligare kostnad och inom rimlig tid, till antingen passagerarens avsedda destination eller utgångspunkt med flygbolaget, en interline- eller code-share-partner till flygbolaget eller ett annat flygbolag om det anses nödvändigt; ii. en kredit, till ett belopp som bestäms av flygbolaget, som kan användas för att köpa en framtida transport med flygbolaget; iii. en penningbetalning till ett belopp motsvarande den oanvända delen av passagerarens biljett

Flygbolaget behöver inte tillhandahålla något av ovanstående när en försening orsakas av väder, naturkatastrofer, förseningar i flygtrafiken, strejker, krig etc

Bagage
Passagerare måste meddela det ankommande flygbolaget om att de har förlorat eller tappat bort sitt bagage innan de lämnar ankomsthallen.
Klicka här för information om förlorat eller försenat bagage och ansvar

För information om dina rättigheter vid långa förseningar på flygplatserna klicka här

Se flygbolagens fullständiga transportvillkor här

OBS: Transportvillkoren avser ursprungslandet och är inte nödvändigtvis tillämpliga i alla jurisdiktioner.

För att lämna in ett klagomål till flygbolaget klicka här

För att lämna in ett klagomål till det amerikanska transportministeriet klicka här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.