WestJet

jan 16, 2022
admin

Instapweigering

Aan vrijwilligers zal eerst worden gevraagd hun ticket in te leveren, maar als er geen vrijwilligers worden gevonden, zullen passagiers worden gekozen op basis van soort ticket, bestemming enz.
Passagiers met instapweigering hebben recht op een vergoeding van

0-1 uur aankomstvertraging – geen vergoeding
1- 2 uur aankomstvertraging – 200% van de totale prijs om passagier naar bestemming te brengen tot een maximum van $650CAD
Meer dan 2 uur aankomstvertraging – 400% van de totale prijs om passagier naar bestemming te brengen tot een maximum van $1300CAD

De luchtvaartmaatschappij zal ook
-u bij de eerste gelegenheid op een andere van onze lijndiensten vervoeren waarop plaats beschikbaar is zonder extra kosten.
– u binnen een redelijke termijn omleiden naar de bestemming die op uw ticket staat vermeld via onze eigen diensten of die van een andere vervoerder, of via een andere onderling overeengekomen wijze en klasse van vervoer zonder extra kosten. Indien het tarief en de kosten voor de herziene route lager zijn dan wat u hebt betaald, zullen wij het verschil terugbetalen

– een terugbetaling doen van het deel/de delen van het ticket die niet langer kunnen worden gebruikt.
-De luchtvaartmaatschappij zal maaltijden en verfrissingen aanbieden, accommodatie waar nodig, evenals vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie.

Annuleringen
In geval van door de luchtvaartmaatschappij veroorzaakte annuleringen of langdurige vertragingen zoals verandering van vliegtuig of bemanning, zullen de passagiers
-maaltijdvouchers worden aangeboden voor elke aangekondigde of geschatte vertrekvertraging van drie (3) of meer uren tot een maximum van drie (3) maaltijdvouchers per dag.
– hotelvoucher, één (1) maaltijdvoucher en luchthaventransfer voor passagiers met een vertraging van acht (8) uur of meer en die hun reis niet op die luchthaven zijn begonnen.
– indien de passagier zich reeds in het vliegtuig bevindt wanneer zich een vertraging voordoet, en het veilig en praktisch is en er voldoende tijd is om dit te doen, zal de Vervoerder: i. drankjes en snacks aanbieden en ii. indien de vertraging meer dan 90 minuten bedraagt, zal het vliegtuig terugkeren naar de gate om de passagiers de mogelijkheid te bieden uit te stappen.
– indien een bevestigde passagier zijn oorspronkelijke down-line aansluiting op een andere vlucht (met de luchtvaartmaatschappij) mist ten gevolge van een beheersbare vertraging, zal de luchtvaartmaatschappij de passagier de keuze bieden tussen: i. vervoer, zonder verdere kosten en binnen een redelijke termijn, naar de beoogde bestemming of het punt van vertrek van de passagier met de luchtvaartmaatschappij, een interline- of codeshare-partner van de luchtvaartmaatschappij of een andere luchtvaartmaatschappij, indien dit noodzakelijk wordt geacht; ii. een krediet, in een door de luchtvaartmaatschappij te bepalen bedrag, dat kan worden gebruikt voor de aankoop van toekomstig vervoer met de luchtvaartmaatschappij; iii. een geldelijke vergoeding ten bedrage van het ongebruikte deel van het ticket van de passagier

De luchtvaartmaatschappij behoeft geen van bovenstaande te verstrekken wanneer een vertraging wordt veroorzaakt door weersomstandigheden, overmacht, vertragingen van de luchtverkeersleiding, stakingen, oorlog enz

Bagage
De passagiers moeten de aankomende luchtvaartmaatschappij op de hoogte stellen van hun verloren of vermagerde bagage voordat zij de aankomsthal verlaten.
Klik hier voor informatie over verloren of vertraagde bagage en aansprakelijkheid

Voor informatie over uw rechten tijdens langdurige vertragingen op het tarmac klikt u hier

Zie hier de volledige vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij

NOOT: Vervoersvoorwaarden hebben betrekking op het land van herkomst en zijn mogelijk niet op alle rechtsgebieden van toepassing.

Om een klacht in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij klikt u hier

Om een klacht in te dienen bij het US Department of Transport (DOT) klikt u hier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.