Ligonier Ministries The teaching fellowship of R.C. Sproul

jan 11, 2022
admin

“Hit által áldotta meg Jákob, amikor haldoklott, József fiainak mindegyikét, imádattal hajolva meg botjának feje fölött” (Hebr. 11:21).”

– Zsidók 11:21

Tegnap megvizsgáltuk a Zsidók 11:20-at, és láttuk, hogyan áldotta meg Izsák hit által két fiát élete végén. A hitnek ez a bizonyítéka azt mutatja, hogy az igazi kitartó hittel rendelkezők akkor is ragaszkodnak Isten ígéreteihez, ha meghalnak, mielőtt azok mind teljes mértékben megvalósulnának.

A mai szakaszban a hit egy másik példáját olvassuk, amely egy ószövetségi szent utolsó napjaiból származik. Ezúttal Jákob a példaképünk, aki haldokolva megáldotta József minden egyes fiát, miközben “hódolattal hajolt meg botja feje fölött” (21. v.).

Ez a vers a Teremtés könyvére és arra a történetre reflektál, amikor Jákob megáldotta két unokáját, Efraimot és Manasszét. Az 1Mózes 48:8-16-ban olvassuk, hogy Jákob életének vége felé József elvitte két fiát a nagyapjukhoz. Az idősebb Manasszét Jákob jobb keze mellé helyezte, hogy szokás szerint a jobb áldást kapja. Efraimot Jákob baljára helyezték. De ahelyett, hogy Efraimot a bal kezével, Manassét pedig a jobb kezével áldotta volna meg, Jákob keresztbe tette a karját, és Efraimnak adta a jobb áldást.

A 17. versben azt látjuk, hogy József felháborodott az apjára, mert megszegte azt a szokást, hogy a jobb áldást az idősebb fiúnak adja. Nem volt elvárható, hogy a fiatalabb gyermek kapja a jobb áldást. Azonban, bár ez a cselekedet nem volt az akkori szokás, a jobb áldás megadása annak, akit az emberek nem választanának megáldásra, Isten általános gyakorlata. Végül is, nem Jákobot, a kisebbik fiút választották-e idősebb testvérével, Ézsauval szemben (Mal 1:2-3)? A legmeglepőbb, hogy a Messiás és a világmindenség Ura nem egy szegény ács fiának az alakjában jött el (Mt 13:55)?

Az igaz, kitartó hit tudja, hogy Isten gyakran a legkisebbet választja, hogy a legnagyobbat tegye. Sőt, a Zsidók 11:21 nemcsak utal erre a tényre, hanem azt is elmondja, hogy az igaz hitűek még az élet végén is folytatják Isten imádását. Jákob ugyanis nemcsak megáldotta unokáit, hanem “imádatában meghajolt botjának feje fölött”. Ez az imádat Jákob életének végén Jákob saját útját tükrözi, amelyet – bár eleinte sarlatán volt – az imádat magatartása jellemzett. John Owen kommentálja ezt a verset, mondván, hogy Jákob visszavonult Istenhez, “elismerve kegyelmét és további kegyelmet kérve”, mert “valóban így cselekszenek a szentek, amikor meghalnak.”

Coram Deo

Az igaz kitartó hit az imádat magatartásában nyilvánul meg az élet minden időszakában. Bár ennek az imádatnak a pontos megnyilvánulása a körülményeinktől függően eltérő lehet, a kitartó hit mindig az imádatban való bizalomban nyilvánul meg. Napjaid során keresd meg, hogyan imádhatod Istent.”

Tovább tanulmányozandó igeszakaszok

Mózes 47
Római levél 12:1-2
1 Korinthus 1:26-29
Efézus 2:11-13

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.