Ligonier Ministries The teaching fellowship of R.C. Sproul

jan 11, 2022
admin

“Ved tro velsignede Jakob, da han var døende, hver af Josefs sønner og bøjede sig i tilbedelse over hovedet af sin stav” (Heb. 11:21).

– Hebræerbrevet 11:21

I går undersøgte vi Hebræerbrevet 11:20 og så, hvordan Isak ved tro velsignede sine to sønner ved slutningen af sit liv. Dette trosbevis viser, at de med sand udholdende tro vil holde fast i Guds løfter, selv om de dør, før de alle er fuldt ud realiseret.

I dagens afsnit læser vi endnu et eksempel på tro hentet fra en helgen fra den gamle pagt, der levede sine sidste dage. Denne gang er vores forbillede Jakob, der, da han var døende, velsignede hver af Josefs sønner, mens han “bøjede sig i tilbedelse over hovedet på sin stav” (v. 21).

Dette vers reflekterer over 1. Mosebog og historien om Jakob, der velsigner sine to sønnesønner, Efraim og Manasse. Vi læser i 1. Mosebog 48:8-16, at Josef mod slutningen af Jakobs liv bragte sine to sønner til deres bedstefar. Manasse, den ældste, blev placeret ved Jakobs højre hånd for, som det var skik og brug, at modtage den bedre velsignelse. Efraim blev placeret på Jakobs venstre side. Men i stedet for at velsigne Efraim med sin venstre hånd og Manasse med sin højre, krydsede Jakob armene og gav Efraim den bedre velsignelse.

I vers 17 ser vi, at Josef blev vred på sin far, fordi han havde overtrådt skikken med at give den ældre søn den bedre velsignelse. Det var ikke forventet, at det yngre barn skulle få den bedre velsignelse. Men selv om denne handling ikke var den sædvanlige skik på den tid, er det Guds standardpraksis at give den bedre velsignelse til den, som mennesker ikke ville vælge at velsigne. Var Jakob trods alt ikke den yngste søn, der blev valgt frem for sin ældre bror Esau (Mal. 1:2-3)? Var det ikke mest forbløffende, at Messias og universets Herre kom i skikkelse af en fattig tømrersøn (Matt. 13:55)?

En sand, udholdende tro ved, at Gud ofte vil vælge den mindste for at gøre det største. Desuden hentyder Hebræerbrevet 11:21 ikke blot til dette faktum, men fortæller os også, at selv ved livets afslutning fortsætter de med sand tro med at tilbede Gud. Jakob velsignede nemlig ikke blot sine sønnesønner, han bøjede sig også “i tilbedelse over hovedet af sin stav”. Denne tilbedelse i slutningen af Jakobs liv afspejler hans egen rejse, som, selv om han i begyndelsen var en charlatan, blev præget af en holdning præget af tilbedelse. John Owen kommenterer dette vers ved at sige, at Jakob trak sig tilbage til Gud “og anerkendte hans barmhjertighed og bad om mere nåde”, fordi “det er i sandhed sådan, de hellige handler, når de dør.”

Coram Deo

En sand udholdende tro manifesterer sig i en holdning af tilbedelse gennem alle livets årstider. Selv om den nøjagtige manifestation af denne tilbedelse kan være forskellig alt efter vores omstændigheder, så manifesterer udholdende tro altid sin tillid i tilbedelse. Når du går gennem din dag, så søg efter måder, hvorpå du kan tilbede Gud.

Passager til yderligere studier

Gen. 47
Rom. 12:1-2
1 Kor. 1:26-29
Eph. 2:11-13

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.