Uranus in Boogschutter

dec 19, 2021
admin

Met een temperatuur van -224°C is de planeet Uranus de koudste planeet in ons zonnestelsel. Hij is de op drie na grootste in massa, en de zevende planeet die ver van de zon staat. Deze planeet bestaat voornamelijk uit ijs en rotsen.

De naam van deze planeet is afgeleid van de naam van de oude Griekse god van de hemelen, een van de oudste Griekse godheden. Deze god was de grootvader van de god Zeus. In de oude mythen van de oude Grieken waren Uranus en Moeder Aarde, Gaia, de ouders van de cyclopen en de Titanen.

In astrologische zin is Uranus de heerser van massale wereldwijde veranderingen en transformaties die zich onbewust ontvouwen of zichtbaar zijn als catastrofes en massale verwoestingen. Deze planeet zet het vuur aan de schenen voor plotselinge levensveranderende en ontwakende gebeurtenissen die vaak onvermijdelijk zijn.

Deze planeet is de heerser van genialiteit en genieën. Het regeert originele en unieke oplossingen voor problemen en mensen die een unieke creativiteit en vermogen hebben om dingen uit te vinden en te creëren waar anderen van zullen profiteren. Dit is de planeet van ontdekkingen, vernieuwingen, uitvindingen en allerlei vormen van origineel denken.

Hij is de heerser over vliegen en luchtvaart, vliegtuigen, piloten, vliegtuigmonteurs, luchthavens en luchtvervoer. Het regeert ook andere middelen van vervoer en transportvoertuigen en monteurs die deze voertuigen verzorgen. Het is de heerser van reizen en reizigers.

Uranus heerst over sport en sporters. Het regeert verschillende sportactiviteiten, sportstadions, clubs, sportevenementen, enz. Het regeert ook alle extreme sporten en mensen die ze beoefenen. In het algemeen zijn mensen die onder invloed van de planeet Uranus staan gevoelig voor verschillende soorten extreme activiteiten en worden ze graag omringd door mensen met vergelijkbare voorkeuren.

Uranus is de heerser van onverwachte gebeurtenissen en abrupte veranderingen, onverwacht gedrag en reacties, en algemene onvoorspelbaarheid en abruptheid. De gebeurtenissen die Uranus uitlokt zijn altijd plotseling en abrupt en kunnen zowel positief als negatief van aard zijn, afhankelijk van de aspecten die deze gebeurtenissen veroorzaken.

Of de aard van de gebeurtenissen die zich voordoen, ze hebben altijd een transformerende rol die een einde maakt aan de status quo en de ruimte vrijmaakt voor nieuwe dingen die komen gaan. Uranus is de heerser van het einde, maar ook van het nieuwe begin. Hij heerst ook over ongelukken, soms met dodelijke afloop.

Uranus is ook de heerser van alle rebelse mensen en rebelse daden. Het is de heerser van revolutionairen en revoluties, hervormers en hervormingen, demonstraties, protesten, boycots, anarchisten, fanatici en fanatisme, moordenaars en moordaanslagen, enz. Het is de heerser van alle soorten impulsief gedrag.

Deze planeet is de heerser van scheiding, plotselinge breuken en echtscheidingen. Het is de belangrijkste boosdoener voor de plotselinge beëindigingen van relaties waar de oorzaak ontrouw van een of beide partners is of waar de reden een verlangen naar meer vrijheid is.

Het regeert alle vernietiging, destructieve activiteiten, vernietigers van dingen, dynamiet, bommen, bomexplosies, bomaanslagen en bommenwerpers. Het regeert ook natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen of aardbevingen en andere natuurrampen.

De planeet Uranus regeert astronomie en astronomen; het regeert astrologie, astrologen, astrologische lezingen en consulten, astrologische boeken en schrijven, enz. Het regeert magnetisme en magneten, en regeert ook persoonlijk magnetisme.

Het is de heerser van paranormale mensen, psychisme, paranormale ervaringen, telepathie, telepathische vermogens en ervaringen. Uranus heerst ook over genezers en genezende vermogens. Hij heerst over de zenuwen, het zenuwstelsel en alle zenuwaandoeningen, nerveuze mensen en nervositeit, psychoanalyse en psychoanalisten. Het is ook de heerser van humanitarisme en humanitaristen.

Uranus heerst over elektriciteit, elektronica, en ook over elektriciens, elektrotechnici en elektrische apparaten en hun fabrikanten en handelaren. Het is de heerser van alle soorten ingenieurs en mechanica.

Het heerst over fotografie en fotografen, postkantoren en postbodes, radio, telefoons, en televisie, evenals radio- en televisie-uitzendingen. Radiologie en radiologen worden ook geregeerd door Uranus.

Uranus is ook de heerser van mensen met gezag, tirannen, en alle soorten bazige mensen. Het regeert extreme acties en gedrag. Deze planeet brengt de transformatie van samenlevingen en beschaving en culturele ontwikkeling op gang. Deze veranderingen kunnen meestal worden gevoeld op een collectieve basis, en niet zozeer vanuit het individuele oogpunt.

Omdat Uranus ongeveer zeven jaar nodig heeft om door een teken van de dierenriem te gaan, beïnvloedt hij de generatie van mensen die in deze zeven jaar geboren zijn.

De collectieve invloed van Uranus kan worden gezien door grote transformaties van overtuigingen, bewustzijn, stijl, geaccepteerd gedrag, moraliteit, veranderingen in perceptie, ontdekkingen en uitvindingen waar veel mensen, en soms de hele mensheid, van profiteren. We voelen deze veranderingen als deel van de samenleving.

We voelen zijn invloed meestal direct wanneer deze planeet een gevoelige plek in onze geboortehoroscoop raakt via transits of progressies. Dat is wanneer sommige levensveranderende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden en ons leven en onze wezens kunnen transformeren. Uranus treedt gewoonlijk op wanneer er behoefte is aan verandering in ons leven, en we die onbewust of bewust uit de weg zijn gegaan.

Om de invloed van Uranus op een individu te bepalen, moeten we naast het teken waarin hij staat, ook het huis in de geboortehoroscoop waar Uranus staat in ogenschouw nemen, evenals de aspecten die deze planeet maakt met de andere planeten in de geboortehoroscoop. Ook de huidige transits en progressies moeten worden geraadpleegd.

Niet alle mensen reageren op de transits en progressies van Uranus. Het meest beïnvloed worden degenen die Uranus als heerser hebben, Uranus in sterke aspecten met andere planeten, of Uranus geplaatst in een prominent geboortehuis.

Met goede aspecten brengt Uranus meestal plotselinge en abrupte veranderingen en gebeurtenissen met een gunstige uitkomst voor de persoon, en als de aspecten slecht zijn, brengt deze planeet meestal ongelukkige situaties en gebeurtenissen die in sommige gevallen rampen en ernstige veranderingen in het leven van een persoon veroorzaken, met soms onherstelbare gevolgen.

Wat de algemene invloed van Uranus op ons leven ook is, het brengt altijd krachtige lessen die we moeten leren zodat we niet weer dezelfde fouten maken.

In deze tekst hebben we het over de eigenschappen van Uranus wanneer geplaatst in het teken Boogschutter.

Uranus in Boogschutter Man

Mannen met Uranus in Boogschutter zijn onafhankelijk en vrijheidslievend.

Zij zijn filosofen, die graag hun eigen onderzoek doen en beslissen wat volgens hen de waarheid is in verschillende zaken. Ze kiezen vaak de advocatuur als beroep omdat ze een rechtschapen persoonlijkheid hebben en strijden voor gelijkheid en mensenrechten.

Deze mensen zijn optimisten en laten zich door anderen niet ontmoedigen bij het nastreven van hun doelen die soms onrealistisch kunnen zijn.

Ze zijn behulpzaam en hebben de neiging humanitaire doelen na te streven die de mensheid als geheel kunnen helpen. Zij houden van reizen en het ontmoeten van nieuwe mensen. Ze zijn gemakkelijk in de omgang en ontspannen en mensen genieten ervan in hun gezelschap te zijn.

Ze zijn vaak zeer avontuurlijk en houden ervan nieuwe dingen te ervaren.

Uranus in Boogschutter Vrouw

Vrouwen met Uranus in Boogschutter zijn vaak zeer goed opgeleid en streven naar kennis.

Deze vrouwen zijn gemakkelijk in de omgang omdat ze erg sociaal zijn en zich goed kunnen aanpassen.

Ze houden erg van hun vrijheid en zorgen ervoor dat niemand die in gevaar brengt. Ze houden ervan te reizen en nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten.

Ze beschouwen alle mensen als gelijkwaardig en staan altijd op om de zwakken te beschermen. Ze zijn behulpzaam en komen altijd degenen in nood te hulp.

Ze hebben een optimistische aard en verwachten altijd het beste.

Goede eigenschappen

Enkele goede eigenschappen van Uranus in Boogschutter zijn:

– optimisten, behulpzaam, humanitariërs, sociaal, aanpasbaar, avontuurlijk, filosofen, waarheidszoekers, spiritueel, strijden voor de rechten van de mens, goed geïnformeerd, opgeleid, vrijgevig, enz.

Slechte eigenschappen

Enkele slechte eigenschappen van Uranus in Boogschutter zijn:

– opstandig, onbezonnen, onvoorspelbaar, geneigd risico’s te nemen en zichzelf in gevaar te brengen, enz.

Uranus in Boogschutter – Algemene informatie

Het teken Boogschutter heerst over hogere wijsheid, diep denken en filosofie, filosofen, spiritualiteit, spirituele kennis en ontwikkeling, hoger onderwijs, professoren, universiteiten, universiteitsstudenten, hogescholen, leraren, lesgeven, redacteuren, uitgeven, reclame, reclamebureaus, boekhandels, boekverkopers, enz.

Het is ook de planeet van reizigers en reizen, vooral naar verre oorden. Het regeert ook reisagenten en reisbureaus. Boogschutter regeert verre communicatie, vreemdelingen, vreemde culturen en vreemde landen.

Hij is de heerser van avonturen en avonturiers, ontdekkingsreizigers en ontdekkingsreizigers, reizen per vliegtuig, luchtvervoer, stewardessen, boordwerktuigkundigen, piloten, handel, zowel internationaal als binnenlands, enz.

Zagschutter is de heerser van de advocatuur, de wet, juridische zaken, advocaten, rechters, rechtssysteem, rechtbanken, juridische arbitrage, banken en bankiers, militaire officieren, marineofficieren, buitenlandse zaken, buitenlandse politiek, religie, religieuze organisaties, kerken, kerkelijke zaken, kerkmensen, profeten, priesters, humanitariërs, humanitarisme, enz.

Mensen die Uranus in Boogschutter hebben, ondernemen acties in de richting van de doelen die zij hebben. Ze zijn vaak zeer spiritueel en zijn vaak betrokken bij het nastreven van een doel om spiritualiteitsbewustzijn onder mensen te verspreiden en hun spirituele bewustzijn te verhogen.

Deze mensen hebben een avontuurlijke geest en zijn meestal waarheidszoekers. Uranus helpt hen in die zoektocht met plotselinge en onverwachte doorbraken en inzichten over zaken die voorheen onbekend waren.

Zij streven ernaar meer kennis te vergaren en zijn meestal hoog opgeleid.

Dat is voor deze mensen een levenslange zoektocht. Ze trekken graag hun eigen conclusies over zaken en nemen niet zomaar de waarheid van een ander aan.

Mensen met Uranus in Boogschutter beschouwen alle mensen als gelijkwaardig. Ze maken geen verschil tussen mensen op basis van hun ras, of andere verschillen. Zij zijn gemakkelijk in de omgang en kunnen met iedereen goed opschieten.

Zij hebben de neiging om kennissen te maken waar zij ook zijn en houden ervan om bij mensen in de buurt te zijn. Zij hebben er geen moeite mee mensen te benaderen en te leren kennen. Deze mensen zijn strijders voor de rechten van de mens en dulden geen onrecht.

Zij hebben een filosofische kijk op het leven en hebben de neiging de dingen vanuit een breder perspectief te zien. Deze mensen zijn diepe denkers die in staat zijn tot belangrijke filosofische inzichten over het Universum en het menselijk bestaan op deze Aarde.

Sommigen van hen hebben een uniek begrip van religie, hoewel de meesten van hen religieus zijn. Deze mensen kiezen vaak een beroep dat verband houdt met religieuze zaken.

Uranus in Boogschutter brengt deze mensen onverwachte reizen, meestal naar verre oorden en per vliegtuig. Deze mensen maken meestal geen plannen om ergens heen te reizen. Hun beslissingen zijn plotseling en ongepland en verrassend voor iedereen, soms zelfs voor zichzelf.

Zij houden ervan om met vreemden te communiceren en over vreemde culturen te leren. Hun bezigheid is vaak gerelateerd aan reizen, iets waar ze het meest van genieten.

Deze plaatsing maakt deze mensen vrijheidslievend en zeer onafhankelijk. Het zijn geboren optimisten die in alle situaties het beste verwachten. In sommige situaties kunnen ze onvoorspelbare en excentrieke reacties hebben.

Deze mensen hebben vaak een rebels trekje in hun persoonlijkheid waardoor ze vaak in risicovolle situaties terechtkomen die hun veiligheid, financiën en algemeen welzijn in gevaar brengen. Sommigen van hen kunnen geneigd zijn onverwachte acties te ondernemen om mensen te verrassen.

Zij houden ervan mensen te helpen en zijn meestal vrijgevig. Zij zijn geboren humanitariërs, vaak in het nastreven van het vervullen van een of andere wereldwijde humanitaire zaak.

Zij zitten vaak in de advocatuur en zijn vaak verantwoordelijk voor grote veranderingen in het rechtssysteem. Zij kunnen succesvolle rechters en advocaten zijn, evenals professoren aan rechtenuniversiteiten.

Uranus in Boogschutter brengt vaak veranderingen in religieuze overtuigingen, het verschijnen van nieuwe religies, en religieuze genootschappen en organisaties. Het kan het begin markeren van wereldwijde spirituele bewegingen of de verschijning van nieuwe spirituele en religieuze leiders.

Samenvatting

Uranus is een van de transpersoonlijke planeten, naast Pluto en Neptunus. Hij verblijft ongeveer zeven jaar in één teken, wat de reden is waarom hij meer invloed heeft op generaties van mensen dan op individuen.

Om zijn invloed op een persoon te bepalen, moeten we zijn plaatsing in de geboortehoroscoop van die persoon in aanmerking nemen, vooral het huis waarin hij staat en de aspecten die hij maakt met de planeten in de horoscoop.

Het is ook belangrijk om de actuele transits en progressies te raadplegen.

Uranus in Boogschutter mensen zijn waarheidszoekers en houden ervan om hun eigen waarheid over zaken te ontdekken.

Zij hebben unieke religieuze overtuigingen en zijn gewoonlijk zeer goed opgeleid. Deze mensen houden van hun vrijheid en zijn zeer onafhankelijk. Het zijn echte avonturiers en houden ervan voortdurend in beweging te zijn.

Zij houden van reizen en reizen veel, vooral naar verre oorden. Zij maken graag nieuwe vrienden en kennissen en houden ervan door mensen omringd te zijn. Zij benaderen gemakkelijk mensen en sluiten vriendschap met hen.

Zij zijn zeer interessant en mensen zijn graag in hun gezelschap.

Zij hebben een vriendelijk en vrijgevig karakter en helpen graag mensen. Het zijn echte humanitariërs die soms hun leven wijden aan het vervullen van een of andere wereldwijde humanitaire zaak.

Ze zitten vaak in de advocatuur of kiezen reizen als hun beroep.

Ezoicvermeld deze advertentie

Gesponsord

Loading…

Meer interessante artikelen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.