Uran w Strzelcu

gru 19, 2021
admin

Z temperaturą -224°C, planeta Uran jest najzimniejszą planetą w naszym Układzie Słonecznym. Jest czwartą co do wielkości masy, a siódmą planetą oddaloną od Słońca. Planeta ta zbudowana jest głównie z lodu i skał.

Nazwa tej planety pochodzi od imienia starożytnego greckiego boga nieba, jednego z najstarszych bóstw greckich. Bóg ten był dziadkiem boga Zeusa. W starych mitach starożytnych Greków, Uran i Matka Ziemia, Gaja, byli rodzicami Cyklopów i Tytanów.

W sensie astrologicznym, Uran jest władcą ogromnych globalnych zmian i transformacji, które rozwijają się podświadomie lub są widocznie postrzegane jako katastrofy i masowe zniszczenia. Planeta ta podpala nagłe, zmieniające życie i budzące się wydarzenia, które często są nieuniknione.

Planeta ta jest władcą genialności i geniuszy. Rządzi oryginalnymi i unikalnymi rozwiązaniami problemów i ludźmi, którzy mają wyjątkową kreatywność i zdolność do wymyślania i tworzenia rzeczy, które przyniosą korzyści innym. Jest to planeta odkryć, innowacji, wynalazków i wszelkiego rodzaju oryginalnego myślenia.

Jest to władca latania i lotnictwa, samolotów, pilotów, mechaników lotniczych, lotnisk i transportu powietrznego. Włada również innymi środkami transportu i pojazdami transportowymi oraz mechanikami, którzy zajmują się tymi pojazdami. Jest władcą podróży i podróżników.

Uran rządzi sportem i sportowcami. Rządzi różnymi działaniami sportowymi, stadionami sportowymi, klubami, wydarzeniami sportowymi itp. Rządzi również wszystkimi sportami ekstremalnymi i ludźmi, którzy je uprawiają. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy są pod wpływem planety Uran są skłonni do różnego rodzaju ekstremalnych działań i uwielbiają otaczać się ludźmi o podobnych preferencjach.

Uran jest władcą nieoczekiwanych wydarzeń i gwałtownych zmian, nieoczekiwanych zachowań i reakcji oraz ogólnej nieprzewidywalności i gwałtowności. Wydarzenia Uran prowokuje są zawsze nagłe i gwałtowne i mogą być albo pozytywne lub negatywne w naturze, w zależności od aspektów powodujących te wydarzenia.

Niezależnie od charakteru wydarzeń, które występują, zawsze mają transformującą rolę, która kończy status quo i oczyszcza przestrzeń dla nowych rzeczy, aby przyjść. Uran jest władcą zakończeń, ale i nowych początków. To również rządzi wypadków, czasami ze śmiertelnym skutkiem.

Uran jest również władcą wszystkich zbuntowanych ludzi i buntowniczych działań. Jest władcą rewolucjonistów i rewolucji, reformatorów i reformacji, demonstracji, protestów, bojkotów, anarchistów, fanatyków i fanatyzmu, zabójców i zamachów na życie, itd. Jest władcą wszelkiego rodzaju impulsywnych zachowań.

Planeta ta jest władcą separacji, nagłych rozstań i rozwodów. Jest głównym winowajcą nagłych zakończeń związków, gdzie przyczyną jest niewierność jednego lub obojga partnerów lub gdzie powodem jest pragnienie większej wolności.

Rządzi wszelkim zniszczeniem, destrukcyjną działalnością, niszczycielami rzeczy, dynamitem, bombami, eksplozjami bomb, atakami bombowymi i zamachowcami. Rządzi również klęskami żywiołowymi, takimi jak erupcje wulkanów lub trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe.

Planeta Uran rządzi astronomią i astronomami; rządzi astrologią, astrologami, astrologicznymi odczytami i konsultacjami, astrologicznymi książkami i pismami itp. rządzi magnetyzmem i magnesami, a także rządzi magnetyzmem osobistym.

Jest władcą ludzi psychicznych, psychizmu, doświadczeń psychicznych, telepatii, zdolności i doświadczeń telepatycznych. Uran rządzi również uzdrowicielami i zdolnościami uzdrawiania. Rządzi nerwami, systemem nerwowym i wszystkimi zaburzeniami nerwowymi, nerwowymi ludźmi i nerwowością, psychoanalizą i psychoanalitykami. Jest również władcą humanitaryzmu i humanitarystów.

Uran rządzi elektrycznością, elektroniką, a także elektrykami, inżynierami elektrykami i urządzeniami elektrycznymi oraz ich producentami i sprzedawcami. Jest władcą wszelkiego rodzaju inżynierów i mechaników.

Uran rządzi fotografią i fotografami, pocztą i listonoszami, radiem, telefonami i telewizją, a także audycjami radiowymi i telewizyjnymi. Radiologii i radiologów są również rządzone przez Uran.

Uran jest również władcą ludzi władzy, tyranów i wszelkiego rodzaju bossy ludzi. Rządzi on ekstremalnymi działaniami i zachowaniami. Planeta ta wywołuje przemiany w społeczeństwach i rozwój cywilizacyjno-kulturowy. Zmiany te są odczuwalne głównie w wymiarze zbiorowym, a nie tak bardzo z indywidualnego punktu widzenia.

Ponieważ Uran potrzebuje około siedmiu lat, aby przejść przez jeden znak zodiaku, wpływa na pokolenie ludzi urodzonych w ciągu tych siedmiu lat.

Zbiorowy wpływ Urana można zobaczyć poprzez poważne transformacje przekonań, świadomości, stylu, akceptowane zachowanie, moralność, zmiany w postrzeganiu, odkrycia i wynalazki, które korzystają wielu ludzi, a czasem całej ludzkości. Odczuwamy te zmiany jako część społeczeństwa.

Zwykle odczuwamy jej wpływ bezpośrednio, kiedy ta planeta uderza w jakieś czułe miejsce na naszym wykresie natalnym poprzez tranzyty lub progresje. To jest, gdy niektóre wydarzenia zmieniające życie może wystąpić i przekształcić nasze życie, jak również nasze istoty. Uran zazwyczaj działa, gdy istnieje potrzeba zmiany, aby wystąpić w naszym życiu, a my podświadomie lub świadomie unikają go.

Aby określić wpływ Urana na osobę, oprócz znaku jest umieszczony w, powinniśmy wziąć pod uwagę dom w natalnym wykresie, gdzie Uran jest umieszczony, jak również aspekty tej planety czyni z innymi planetami w natalnym wykresie. Ponadto, bieżące tranzyty i progresje powinny być konsultowane, jak również.

Nie wszyscy ludzie reagują na Urana tranzytów i progresji. Najbardziej wpływowi są ci, którzy mają Urana jako władcę, Urana w silnych aspektach z innymi planetami, lub Urana umieszczonego w ważnym domu natalnym.

Z dobrymi aspektami, Uran zwykle przynosi nagłe i gwałtowne zmiany i wydarzenia z korzystnym wynikiem dla osoby, a kiedy aspekty są złe, planeta ta zwykle przynosi niefortunne sytuacje i wydarzenia, które w niektórych przypadkach powodują katastrofy i poważne zmiany w życiu osoby, czasami nieodwracalne konsekwencje.

Cokolwiek ogólny wpływ Urana na nasze życie jest, to zawsze przynosi potężne lekcje, które musimy się nauczyć, abyśmy nie popełniali tych samych błędów ponownie.

W tym tekście mówimy o cechach Urana, gdy znajduje się w znaku Strzelca.

Uran w Strzelcu Mężczyzna

Mężczyźni z Uranem w Strzelcu są niezależni i kochający wolność.

Są filozofami, którzy uwielbiają przeprowadzać własne badania i decydować, co uważają za prawdę w różnych sprawach. Często wybierają zawód prawnika jako swój zawód, ponieważ mają prawą osobowość i walczą o równość i prawa człowieka.

Ci ludzie są optymistami i nie pozwalają innym zniechęcić się do realizowania swoich celów, które czasami mogą być nierealistyczne.

Są pomocni i mają tendencję do realizowania celów humanitarnych, które mogą pomóc ludzkości jako całości. Uwielbiają podróżować i poznawać nowych ludzi. Są łatwo idące i zrelaksowane, a ludzie lubią być w ich towarzystwie.

Często są bardzo żądni przygód i uwielbiają doświadczać nowych rzeczy.

Uran w Strzelcu Kobieta

Kobiety z Uranem w Strzelcu są często bardzo wykształcone i w pogoni za wiedzą.

Te kobiety łatwo się dogadują, ponieważ są bardzo towarzyskie i łatwo się przystosowują.

Kochają swoją wolność bardzo mocno i upewniają się, że nikt jej nie zagraża. Uwielbiają podróżować i zdobywać nowe doświadczenia, a także poznawać nowych ludzi.

Uważają, że wszyscy ludzie są równi i zawsze stają w obronie słabszych. Są pomocni i zawsze przychodzą na ratunek tym, którzy są w potrzebie.

Mają optymistyczną naturę i zawsze oczekują najlepszego.

Dobre cechy

Niektóre dobre cechy Urana w Strzelcu to:

– optymiści, pomocni, humanitaryści, towarzyscy, przystosowujący się, żądni przygód, filozofowie, poszukiwacze prawdy, uduchowieni, walczący o prawa człowieka, wiedzący, wykształceni, hojni, itd.

Złe cechy

Niektóre złe cechy Urana w Strzelcu to:

– buntowniczy, pochopny, nieprzewidywalny, skłonny do podejmowania ryzyka i narażania się na niebezpieczeństwo, itp.

Uran w Strzelcu – Informacje ogólne

Znak Strzelca rządzi wyższą mądrością, głębokim myśleniem i filozofią, filozofami, duchowością, duchową wiedzą i rozwojem, wyższym wykształceniem, profesorami, uniwersytetami, studentami, szkołami wyższymi, nauczycielami, nauczaniem, redaktorami, edycją, publikowaniem, reklamą, agentami reklamowymi, księgarniami, księgarzami, itd. Rządzi również biurami podróży i agencjami turystycznymi. Strzelec rządzi odległą komunikacją, obcokrajowcami, obcymi kulturami i obcymi krajami.

Jest władcą przygód i poszukiwaczy przygód, odkrywania i eksploracji, podróży samolotem, transportu lotniczego, stewardes, inżynierów lotu, pilotów, handlu, zarówno międzynarodowego jak i krajowego, itp.

Sagittarius jest władcą zawodu prawnika, prawa, spraw prawnych, prawników, sędziów, systemu sądowniczego, sądów, arbitrażu prawnego, banków i bankierów, oficerów wojskowych, oficerów marynarki, spraw zagranicznych, polityki zagranicznej, religii, organizacji religijnych, kościołów, spraw kościelnych, ludzi kościoła, proroków, księży, humanitarystów, humanitaryzmu, itp.

Ludzie, którzy mają Urana w Strzelcu podejmują działania w kierunku celów, które mają. Są one często bardzo duchowe i często są zaangażowane w dążeniu do celu, jakim jest szerzenie świadomości duchowej wśród ludzi i podnoszenie ich duchowej świadomości.

Ludzie ci mają ducha przygody i są zazwyczaj poszukiwaczami prawdy. Uran pomaga im w tych poszukiwaniach poprzez nagłe i niespodziewane przełomy i wglądy w sprawy wcześniej nieznane.

Dążą do zdobycia większej wiedzy i są zazwyczaj bardzo wykształceni.

Jest to dla tych ludzi dążenie trwające całe życie. Lubią wyciągać własne wnioski na temat spraw, a nie tylko przyjmować czyjąś prawdę.

Ludzie z Uranem w Strzelcu uważają wszystkich ludzi za równych. Nie robią różnicy między ludźmi na podstawie ich rasy, lub innych różnic. Są łatwe going i dogadać się dobrze z każdym.

Mają tendencję do zawierania znajomości, gdziekolwiek są i kochają być wokół ludzi. Nie mają problemu z podchodzeniem do ludzi i poznawaniem ich. Ci ludzie są bojownikami o prawa człowieka i nie tolerują niesprawiedliwości.

Mają filozoficzny pogląd na życie i mają tendencję do patrzenia na rzeczy z szerszej perspektywy. Ci ludzie są głębokimi myślicielami zdolnymi do znaczących filozoficznych spostrzeżeń na temat Wszechświata i ludzkiej egzystencji na tej Ziemi.

Niektórzy z nich mają unikalne zrozumienie religii, chociaż większość z nich jest religijna. Ludzie ci często wybierają zawód związany ze sprawami religijnymi.

Uran w Strzelcu przynosi tym ludziom niespodziewane podróże, zwykle do odległych miejsc i samolotem. Ludzie ci zwykle nie planują podróży w jakieś miejsce. Ich decyzje są nagłe i nieplanowane i zaskakujące dla wszystkich, czasem nawet dla nich samych.

Uwielbiają komunikować się z obcymi i poznawać obce kultury. Ich zawód jest często związany z podróżowaniem, co sprawia im największą przyjemność.

Umieszczenie to czyni tych ludzi kochającymi wolność i bardzo niezależnymi. Są urodzonymi optymistami, którzy oczekują najlepszego w każdej sytuacji. W niektórych sytuacjach mogą mieć nieprzewidywalne i ekscentryczne reakcje.

Ludzie ci często mają buntowniczą cechę w swojej osobowości, która często stawia ich w ryzykownych sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu, finansom i ogólnemu dobrobytowi. Niektórzy z nich mogą być skłonni do podejmowania nieoczekiwanych działań, aby zaskoczyć ludzi.

Uwielbiają pomagać ludziom i są zazwyczaj hojni. Są urodzonymi humanitarystami, często w dążeniu do spełnienia jakiejś globalnej sprawy humanitarnej.

Często są w zawodzie prawnika i często odpowiedzialne za poważne zmiany w systemie prawnym. Mogą być udanych sędziów i prawników, jak również profesorów w uniwersytetach prawa.

Uran w Strzelcu często przynosi zmiany w wierzeniach religijnych, pojawienie się nowych religii i społeczeństw religijnych i organizacji. Może to oznaczać początek globalnych ruchów duchowych lub pojawienie się nowych przywódców duchowych i religijnych.

Podsumowanie

Uran jest jedną z planet transpersonalnych, obok Plutona i Neptuna. Spędza około siedmiu lat w jednym znaku, co jest powodem, dla którego ma większy wpływ na pokolenia ludzi niż na jednostki.

Aby określić jego wpływ na osobę, musimy wziąć pod uwagę jego umiejscowienie na wykresie natalnym tej osoby, szczególnie dom, w którym jest umieszczony i aspekty, które robi z planetami na wykresie.

Ważne jest również, aby skonsultować rzeczywiste tranzyty i progresje.

Ludzie z Uranem w Strzelcu są poszukiwaczami prawdy i uwielbiają odkrywać swoją własną prawdę o sprawach.

Mają unikalne przekonania religijne i są zazwyczaj bardzo wykształceni. Ludzie ci kochają swoją wolność i są bardzo niezależni. Są prawdziwymi poszukiwaczami przygód i uwielbiają być w ciągłym ruchu.

Kochają podróże i dużo podróżują, szczególnie do odległych miejsc. Uwielbiają zawierać nowe znajomości i przyjaźnie i kochają być otoczeni przez ludzi. Łatwo podchodzą do ludzi i zaprzyjaźniają się z nimi.

Są bardzo interesujący i ludzie uwielbiają przebywać w ich towarzystwie.

Mają życzliwą i hojną naturę i uwielbiają pomagać ludziom. Są prawdziwymi humanitarystami, którzy czasami poświęcają swoje życie, aby wypełnić jakąś globalną sprawę humanitarną.

Często wykonują zawód prawnika lub wybierają podróże jako swoje zajęcie.

Ezoicreportuj to ogłoszenie

Sponsorowane

Loading…

Więcej ciekawych artykułów:

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.