Geseling door de eeuwen heen

jun 10, 2021
admin

De strafmethode van Saoedi-Arabië is zeker barbaars, maar historisch gezien verre van zeldzaam.

De bijnaam “De Hangende Rechter” krijg je niet zomaar. Aan het eind van de 17e eeuw verwierf George Jeffreys, van oorsprong Welsh, zijn hangende reputatie – en die reikte verder dan de galg. Nadat hij een jonge vrouw had veroordeeld tot zweepslagen aan de achterkant van een kar, adviseerde hij de uitvoerder van de straf: “Beul, ik beveel je om bijzondere aandacht aan deze dame te besteden! Gesel haar stevig, man. Gesel haar tot haar bloed naar beneden stroomt! Het is Kerstmis, een koude tijd voor mevrouw om zich uit te kleden! Zorg dat je haar schouders goed verwarmt.”

Publieke geselingen zijn uit de mode geraakt in het Westen, maar het onderwerp heeft de laatste dagen opnieuw belangstelling gekregen door de veroordeling van Raif Badawi, een Saoedi-Arabische activist die tien jaar gevangenisstraf, een boete van 1 miljoen riyal (267.000 dollar) en 1.000 zweepslagen kreeg voor het oprichten van een blog genaamd Free Saudi Liberals, waarop kritiek werd geuit op Saoedi-Arabische geestelijken – of, in Saoedi-Arabisch juridisch jargon, “belediging van de Islam.” Hij was oorspronkelijk veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en 600 zweepslagen, maar slaagde erin een nieuw proces te verkrijgen – ten nadele van hem. Zijn vrouw en drie kinderen zijn het land ontvlucht.

De zaak heeft een internationale verontwaardiging teweeggebracht, met bijzondere aandacht voor de zweepslagen, waarvan de eerste 50 afgelopen vrijdag werden toegediend. Op beelden van mobiele telefoons zou te zien zijn hoe Badawi de eerste ronde van zijn straf ondergaat. Voor de al-Jafali-moskee in de stad Jeddah staat hij, in broek en hemd, terwijl een Saoedische ambtenaar snel en herhaaldelijk met een lange stok op zijn rug, billen en benen slaat. Volgens ooggetuigen bleef Badawi zwijgen.

Degenen die geneigd zijn de video te bekijken, vinden de gebeurtenis misschien nogal tam. Inderdaad, dat is het zeker wanneer men het historisch bekijkt.

Flogging heeft een lange en gevarieerde geschiedenis. De zonen van Abraham wordt verteld hoe geschillen moeten worden beslecht: “Het zal zijn, indien de goddeloze waardig is geslagen te worden, dat de rechter hem zal doen nederliggen, en hem voor zijn aangezicht zal slaan, naar zijn schuld, met een zeker getal. Veertig slagen mag hij hem geven, en niet meer.” “Van de Joden kreeg ik vijfmaal veertig slagen, op één na,” verhaalt Paulus aan de Korinthiërs.

De Romeinen sloegen met bijzondere ijver en vonden nieuwe werktuigen uit om de ellende te vergroten: aan het milde uiteinde een platte leren riem; aan het dodelijke uiteinde lange zwepen met, aan het uiteinde, metalen ballen met uitstekende metalen fragmenten of stukjes bot. Het was niet ongewoon dat de geseling die aan een kruisiging voorafging fataal werd.

Vijftien eeuwen later introduceerden de Tartaren in Rusland hun eigen variant, de knout, die vaak aan het uiteinde voorzien was van metaaldraad of haken. “De knout! Er bestaat in de taal van geen enkel beschaafd volk een woord dat het idee oproept van wrederheden en gruwelijker en bovenmenselijker lijden,” schreef Germaine de Lagny in 1854:

De knobbel! Bij het horen van dit woord krijgt een Rus een ijzige rilling, voelt hij de kou in zijn hart en voelt hij het bloed in zijn aderen stollen; het woord veroorzaakt koorts; het verwart de zintuigen en vervult de geest met angst: dit ene woord bedwelmt een heel volk van 60.000.000 zielen. Lezer, weet u wat de knobbel is? U zult misschien antwoorden, dat het de dood is. Nee, het is niet de dood; het is iets duizend keer erger.

Zoals dominee William M. Cooper opmerkt in zijn amusante, zij het grimmige History of the Rod uit 1877, waarin een overzicht wordt gegeven van de praktijk van geseling in oude en moderne tijden, was geseling natuurlijk niet alleen een praktijk van de officiële rechterlijke macht. Huisbedienden (vooral slaven) konden thuis en scholieren op school geselen verwachten. De paters van de St. Lazare jongensschool in Parijs “voerden niet alleen geselingen uit over hun leerlingen, maar ook over vreemden die hun voor dat doel werden aanbevolen. Een briefje, zoals ‘M. Zo-en-zo biedt vader – zijn complimenten aan, en smeekt hem de drager te belonen met twintig goed opgebrachte slagen,’ mits vergezeld van de juiste vergoeding, werd zeker prompt gehonoreerd.” Een “zeer uitgebreide zweepslaghandel” was het gevolg.

Vlagellatie werd ook omarmd door veel van de religieuzen. Er waren natuurlijk christenen, zowel orthodox – zoals koning Lodewijk IX van Frankrijk, de latere St. Lodewijk – als ketters – de Flagellantse sekte, later veroordeeld door de Katholieke Kerk. Maar een millennium voor de zelfvermortelende monniken, merkt Cooper op, hielden de oude Spartanen een “Dag van de Flagellaties,” met als voornaamste ceremonie het afranselen van jongens voor het altaar van Diana. . . . Deze geselingen waren vaak zo streng dat het bloed overvloedig uit de wond gutste, en velen stierven onder de zweep zonder een kreun uit te brengen, of tekenen van angst te verraden. Zo’n dood werd als zeer eervol beschouwd.” Dr. Livingstone, de grote ontdekkingsreiziger, rapporteerde iets soortgelijks bij stammen in zuidelijk Afrika.

In het licht van deze antropologie begint de praktijk van Saoedi-Arabië er minder vreemd uit te zien. Het is zelfs nauwelijks anachronistisch: Delaware heeft geseling pas in 1972 verboden (hoewel de laatste gebeurtenis 20 jaar eerder plaatsvond).

Nee, het probleem – in Saoedi-Arabië, en in veel van de meer dan dertig andere landen die gerechtelijke lijfstraffen toestaan – is het gewetenloze “rechtssysteem” dat zweepslagen uitdeelt – en veel andere straffen die nog veel schokkender zijn (Saoedi-Arabië heeft, als straf, handen afgehakt, ogen uitgestoken, en geëxecuteerd door onthoofding, openbare steniging, en kruisiging).

Badawi’s zaak is een perfect voorbeeld van de “rechtvaardigheid” die in Saoedi-Arabië, Iran, Soedan en soortgelijke landen aan het werk is. Onder de sharia-wetgeving zoals die geldt voor strafzaken, kan een enkele rechter schuld en een “juiste” straf bepalen op basis van zijn eigen persoonlijke interpretatie van de Koran – een zeker programma voor het combineren van ongecontroleerde volmacht met religieuze ijver. Voor Badawi betekende dat niet alleen een proces voor zijn politieke toespraak (vrijheid van meningsuiting is, zoals de recente gebeurtenissen in Parijs velen eraan hebben herinnerd, een onmisbaar beginsel van het westerse liberalisme), maar ook een veroordeling – of, nauwkeuriger gezegd, twee veroordelingen, en een onverklaarbaar zwaardere straf bij de tweede gelegenheid.

En om verder te bewijzen dat het systeem een moeras van intolerantie en willekeur is, werd Badawi’s advocaat (en zwager) Waleed Abu al-Khair in juli veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf – wegens “het aanzetten tot de publieke opinie”, “belediging van de rechterlijke macht” en “ondermijning van het regime en de ambtenaren”. Op dinsdag van deze week werd vijf jaar aan zijn straf toegevoegd omdat hij geen berouw had getoond.

Maar in Saoedi-Arabië en soortgelijke samenlevingen zijn de wet en het volk het met elkaar eens: “Hij sprak over Allah en zijn boodschapper,” zegt een toeschouwer, die Badawi’s overtreding aan een metgezel uitlegt, volgens een vertaling van de video van de zweepslagen. “Onthoofding,” zegt de vriend. “Ja,” beaamt de ander, “het zou moeten.”

Badawi zal zijn zweepslagen doorstaan. Veel gevaarlijker is het religieuze totalitarisme dat ze toedient, en nog veel erger.

– Ian Tuttle is een William F. Buckley Jr. Fellow bij het National Review Institute.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.