Is jaarlijks lichamelijk onderzoek bij adolescenten noodzakelijk?

jan 16, 2022
admin

Achtergrond: Aanbevelingen met betrekking tot de frequentie van routinematige lichamelijke onderzoeken bij adolescenten hebben gevarieerd van één onderzoek om de 2 tot 3 jaar tot jaarlijkse evaluaties. Omdat geen van deze aanbevelingen gebaseerd was op studies over het nut van dergelijke onderzoeken, was het relevant om de resultaten van gepubliceerde studies te beoordelen.

Methoden: Alle series van routinematige school- en preatletiekonderzoeken van adolescenten, gepubliceerd in de Engelse literatuur van 1943 tot 1995, werden beoordeeld. Alleen onderzoeken door artsen, al dan niet onder supervisie van gezondheidswerkers, werden opgenomen.

Resultaten: Bevindingen omvatten gewicht, bloeddruk, gezichtsscherpte, onschuldige hartruis, scoliose, verwijzing voor verdere tests, en ernstige afwijkingen onbekend vóór het onderzoek. Een totaal van 20.047 onderzoeken door 12 verschillende groepen onderzoekers werd geabstraheerd. Slechts 2 adolescenten hadden belangrijke, voorheen onbekende bevindingen: 1 jongen was blind aan 1 oog en de andere had mitralisinsufficiëntie. Verhoogde bloeddrukken werden bij 0,1% tot 1,6% van de adolescenten vastgesteld. Minder belangrijke bevindingen waren acne, cariës, bijziendheid en kleine orthopedische problemen, maar deze verhinderden de deelname aan school of sport niet.

Conclusies: Jaarlijkse lichamelijke onderzoeken bij adolescenten zijn niet kosteneffectief en hebben vrijwel geen waarde bij het vinden van belangrijke pathologische aandoeningen. Deze conclusie zou niet gelden voor seksueel actieve tieners. De waarde van een onderzoek voor gezondheidsopvoeding of voor het opsporen van psychische problemen is bij deze populatie nooit getest. Voor toelating tot school en kampen of voor sportdeelname moet de voorkeur worden gegeven aan de beoordeling van een vragenlijst en screeningsonderzoeken door hulpverleners, tenzij toekomstige studies een herhaald jaarlijks onderzoek van adolescenten rechtvaardigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.