Sytematic Palaeontology / Paléontologie systématiqueA remarkable hollow-crested hadrosaur from Russia: an Asian origin for lambeosaurines

okt 28, 2021
admin

A remarkable hollow-crested hadrosaur from Russia: an Asian origin for lambeosaurines. Ett nästan komplett skelett av en ny lambeosaurindinosaurie, Olorotitan arharensis, har upptäckts i den Maastrichtianska Tsagayanformationen i Kundur i sydöstra Ryssland. Det är det mest kompletta dinosaurieskelett som någonsin har hittats i Ryssland, och med sin fint bevarade ihåliga kam i toppen av skallen är det den mest kompletta lambéosaurinen utanför Nordamerika. Detta nya taxon är anmärkningsvärt på grund av den ovanliga formen på dess kam samt den betydande förlängningen av nacken och korsbenet. En ytterligare led mellan intilliggande nervstjärnor förstärkte den proximala delen av svansen, men detta kan inte uteslutas som ett patologiskt drag. Den fylogenetiska analysen visar att Olorotitan är ett brodersläkte till Corythosaurus och Hypacrosaurus från Nordamerika. Lambéosaurinerna har sitt ursprung i Asien och vandrade till Nordamerika före eller i början av den sena kampanjen. För att citera denna artikel: P. Godefroit et al, C. R. Palevol 2 (2003) 143-151.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.