Slaget vid Vera Cruz

okt 13, 2021
admin

General Winfield Scotts trupper, som fördes i land av sjömän med bredbrättade hattar, påbörjade sin landstigning vid Vera Cruz 1847 under det mexikanska kriget. Fartygen stöder landstigningen med kanoneld riktad mot det mexikanska försvaret och, som det står i bildtexten längst ner på detta Currier and Ives-tryck, ”hela armén nådde stranden i fin stil utan olyckor eller förluster”. Scott hade bestämt sig för att gå i land vid Vera Cruz och sedan driva inåt landet längs National Road, i en kampanj som påminde om den spanske conquistadoren Hernando Cortes väg till Tenochtitlan (nuvarande Mexico City). Efter att Scott hade bestämt sig för att enbart ett bombardemang från flottan inte skulle kunna slå den mexikanska staden till underkastelse, konstruerade han en amfibisk landstigningsbåt och beordrade sina trupper att gå i land den 9 mars 1847. Denna landstigning var en av de tidigaste amfibieoperationerna och den största som USA skulle komma att genomföra fram till andra världskriget.

När Scotts män landsteg började de upprätta artilleriplaceringar och tog stora flottrör i land för att slå sönder de mexikanska befästningarna. En begåvad ung ingenjör i Scotts stab, kapten Robert E. Lee, hjälpte till att placera ut marinens kanonförläggningar och ledde deras konstruktion. Skyttar från flottan bemannade batterierna, däribland Lees bror Sydney Smith Lee. Den 22 mars öppnade batterierna eld. Robert oroade sig för sin bror och skrev senare till sin fru att ”jag stod vid hans kanon när jag inte behövdes någon annanstans”. Jag kände mig fruktansvärt illa till mods och vet inte vad jag skulle ha gjort om han hade fallit före mig”. Den 29 mars var staden i amerikanska händer och Scott började sin framryckning inåt landet.

Lee slutförde sina uppgifter väl vid Vera Cruz och Scott förlitade sig mycket på honom under det efterföljande fälttåget och använde honom för att rekognosera den mexikanska topografin inför den amerikanska framryckningen. Trots att han fick brevetpromotioner för sin insats i slaget vid Cerro Gordo (april 1847) drar vissa historiker, däribland Douglas Southall Freeman, slutsatsen att Lees krona på verket i det mexikanska kriget var en flerdagars spaningstur över ett förrädiskt torkat lavafält som kallades Pedregal; hans spaningsarbete hjälpte Scott att nå seger i slaget vid Contreras (den 19 augusti 1847). Scott anmärkte senare att Lees uppdrag där hade varit ”den största prestation av fysiskt och moraliskt mod som utförts av någon individ” under fälttåget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.