Santa Rosalia, 4 september

dec 31, 2021
admin

I början av 1600-talet var Rosalias tillbedjan nästan bortglömd. Den 26 maj 1624 såg en döende kvinna, Girolama Gatti, i en dröm en ung, vitklädd flicka som lovade att hon skulle bli botad om hon gjorde ett löfte att bestiga berget Pellegrino för att tacka henne. Den fortfarande febriga kvinnan gick upp på berget tillsammans med två vänner, drack vattnet som droppade från grottan, kände sig helad och föll i en vilsam sömn, där hon återigen drömde om den unga vitklädda flickan som visade henne den plats där hennes kvarlevor var begravda.

Händelsen rapporterades till det närbelägna klostret av franciskanska eremitbröder, som under det föregående århundradet tillsammans med sin fader Sueprior Benedetto il Moro (1526-1589) utan framgång hade försökt hitta Rosalias kvarlevor. Nu återupptog de sitt sökande, och den 15 juli 1624 hittade de på fyra meters djup ett stenblock som var sex palmer långt och tre brett och där mänskliga ben satt fast.

På order av kardinal Giannettino Doria, ärkebiskop av Palermo, flyttades stenblocket till hans privata kapell, där kvarlevorna undersöktes av teologer och läkare; resultatet var en besvikelse, teamet konstaterade att benen kunde tillhöra fler kroppar och att ingen av de tre skallar som hittades tycktes tillhöra en kvinna.

Kardinalen var inte övertygad och tillsatte en andra kommitté. Under tiden sommaren 1624 drabbades Palermo av en pest, som började skörda tusentals offer. Kardinalen samlade myndigheter och befolkningen i katedralen, och alla tillsammans bad de Jungfru Maria och lovade att försvara privilegiet om den obefläckade avlelsen, som just då debatterades mycket i kyrkan, och samtidigt lovade han att förklara Santa Rosalia som Palermos beskyddare och att dyrka hennes reliker, om de kunde fastställas.

En annan märklig händelse hade inträffat under samma period. Den 25 april 1624 upptäckte två murare från Palermo, som arbetade i dominikanklostret Santo Stefano, i en grotta i Quisquinia en latinsk inskription, som tills dess var okänd för alla, och som man trodde hade graverats av Santa Rosalia själv under hennes liv. Inskriptionen lyder: ”Jag, Rosalia, dotter till Sinibaldo, herre av Quisquina och Rosornas berg, har för min Herre Jesu Kristi skull beslutat att bo i denna grotta.” Inskriften bekräftade platsen för hennes tidigare eremit, varifrån hon senare flyttade till Monte Pellegrino.

Den 11 februari 1625 fastställde den andra expertgruppen att benen tydligt tillhörde en kvinnlig person, och om de tre skallarna upptäckte de att två var en lerkruka och en stor sten, medan den tredje, som först såg för stor ut, var förtjockad av kalkstensavlagringar, som efter att ha avlägsnats avslöjade en kvinnlig skalle; även den första gruppen undersökte kvarlevorna på nytt och instämde med resultatet från denna andra kommitté.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.