Periapikal cemental dysplasi

jan 11, 2022
admin
Hem / Utbildning / Handböcker / En digital handbok för tidig diagnos av oral neoplasi / Periapical cemental dysplasi

En digital manual för tidig diagnos av oral neoplasi

Periapikal cemental dysplasi är ett godartat tillstånd som oftast ses hos patienter över 20 år och är vanligare hos kvinnor. Läsionen uppstår i och nära det parodontala ligamentet runt toppen av en tand, vanligen en mandibulär incisior. De flesta fall uppvisar vanligen multipla lesioner som involverar topparna av flera mandibulära framtänder eller bikuspider. Eftersom lesionen är asymtomatisk upptäcks den ofta av misstag vid en rutinmässig intraoral röntgenundersökning. I det tidiga utvecklingsstadiet uppträder lesionen som en periapikal radiolucens som liknar ett periapikalt granulom eller en cysta. Det andra stadiet i utvecklingen av lesionen är början på förkalkning i det radioluenta området. Det tredje stadiet visas på röntgenogrammet som en väldefinierad radiopacitet som vanligen avgränsas av en tunn radiotransparent linje. Ingen behandling krävs, eftersom den är ofarlig, och endast regelbunden observation är nödvändig. Det är svårt att radiografiskt skilja denna lesion från ett periapikalt granulom. För att göra denna distinktion bör därför vitalitetstestning av pulpa göras. Ingen behandling krävs för detta tillstånd.

Image

Caption

Figur 1: Osseös dysplasi. Tandröntgenbild som visar delvis mineraliserad periapikal OD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.