New Front in the Fight for Freedom | Kings sista marsch | APM Reports

jun 14, 2021
admin

Martin Luther King Jr. ville stänga Washington våren 1968. Han organiserade vad han hoppades skulle bli den längst pågående protesten i landets huvudstads historia.

King kallade det för Poor People’s Campaign. Han hade för avsikt att dramatisera lidandet för landets fattiga genom att ta dem till huvudstaden. Fattiga människor skulle bo tillsammans på National Mall – den långa landremsan mellan U.S. Capitol och Lincoln Memorial – och delta i omfattande civil olydnad. King ville tvinga den federala regeringen att ta itu med fattigdomen.

Under 1967 talade King ofta om en ”ny fas” i medborgarrättsrörelsen. Den skulle fokusera på ekonomisk rättvisa för fattiga människor. Även om medborgarrättsrörelsen hade vunnit segregering av offentliga boenden och bred ny rösträtt för svarta medborgare, sade King att dessa segrar hade gjort lite för att besegra ett centralt problem: fattigdomen.

”För King och många andra finns det en mycket deprimerande insikt 1965 att det som de trodde skulle innebära en seger visar sig inte vara i närheten av den grad av grundläggande förändring som de tidigare hade föreställt sig att det skulle vara”, säger David Garrow, författare till boken Bearing the Cross: Martin Luther King Jr. och Southern Christian Leadership Conference. Så länge svarta människor förblev fattiga skulle de aldrig riktigt bli fria, förklarade King. Han kände att det var hans uppgift att styra rörelsen i en ny riktning.

King förutspådde att det skulle bli mycket svårare att angripa fattigdomen än tidigare medborgarrättskampanjer. Den 25 juni 1967 höll King ett tal i Victory Baptist Church i Los Angeles.

Lyssna på ljudet:

”Vi kämpar inte bara för att integrera en lunchdisk nu”, sade han. ”Vi kämpar för att få lite pengar för att kunna köpa en hamburgare eller en biff när vi kommer till disken”. Kampen för ekonomisk jämlikhet skulle kosta mycket mer än kampen för att besegra Jim Crow-segregationen.

Det kostade inte nationen ett öre att integrera lunchdiskarna. Det kostade inte nationen ett öre att garantera rösträtten. De problem som vi står inför i dag kommer att kosta nationen miljarder dollar.

Förhållandet till fattigdom i USA var nära en historiskt låg nivå 1967, omkring 12 procent, men för afroamerikaner var det mer än dubbelt så högt. Svarta drabbades fortfarande av mycket högre arbetslöshet, analfabetism och undernäring än vita. Vad som behövdes, sade King, var ”en radikal omfördelning av den ekonomiska och politiska makten.”

Kings högerkritiker hade länge kallat honom kommunist. King visste att hans krav på omfördelning av rikedomar skulle dra till sig deras eldgivning. FBI använde Kings påstådda kommunistiska böjelser som en förevändning för att spionera på honom och hans medarbetare. Men King sade att han inte var kommunist. I ett tal som han höll den 16 augusti 1967 förklarade King varför. I sitt tal till den årliga kongressen för Southern Christian Leadership Conference (SCLC) sade King att inspirationen till hans idéer inte kom från Marx eller Lenin, utan från Jesu Kristi evangelium.

Lyssna på ljudet:

The Poor People’s Campaign

Flygfoto av bränder som startades under upploppen i Detroit, juli 1967. Foto av Hulton Archive/Getty Images

Sommaren 1967 utbröt afroamerikaner upplopp i de fattiga stadsdelarna i Detroit och Newark. King beskyllde fattigdomen för att underblåsa de svartas ilska. Han efterlyste en djärv plan för att hjälpa landets fattiga. När president Lyndon Johnson förklarade ett ”krig mot fattigdomen” 1964 lanserade han en rad initiativ mot fattigdom. Men King ansåg att Johnsons program ”Great Society” höll på att dränkas av de enorma summor som gick till kriget i Vietnam.

Den 25 juli 1967 avfyrade King ett långt telegram till Johnson där han uppmanade honom att bli av med arbetslösheten eller riskera större oroligheter i städerna. Kings telegram hade ingen uppenbar effekt på Johnson. Under hösten 1967 kom King på ett mer direkt sätt att utöva påtryckningar på Vita huset och kongressen.

Idén kom från en ung medborgarrättsadvokat, Marian Wright Edelman, som arbetade med fattiga människor i Mississippi. Edelman hade nyligen tagit med New Yorks senator Robert F. Kennedy till Mississippi för att träffa några av landets fattigaste medborgare ansikte mot ansikte. Kennedy blev djupt påverkad av dessa möten. Han sa till Edelman att hon borde ta med sig fattiga människor till Washington så att andra regeringstjänstemän också kunde träffa dem. När Edelman berättade detta för King älskade han idén.

Kings SCLC-personal reagerade inte lika positivt. Den verkställande direktören William Rutherford sade att personalen var van vid att arbeta med utmanande men diskreta medborgarrättsfrågor, till exempel att få svarta människor på landsbygden att registrera sig som röstberättigade eller att avregistrera bostäder. ”Tanken på att angripa något så stort och oformligt som fattigdom”, sade Rutherford, ”var inte särskilt tilltalande”. Men efter veckor av möten och livlig debatt inom SCLC segrade King. Den 4 december 1967 tillkännagav han Poor People’s Campaign för pressen.

The Southern Christian Leadership Conference kommer att leda vågor av landets fattiga och arvlösa till Washington, D.C. nästa vår för att kräva att USA:s regering ska ge dem upprättelse för sina missförhållanden och för att säkra åtminstone jobb eller inkomst för alla. Vi kommer att åka dit, vi kommer att kräva att bli hörda och vi kommer att stanna tills Amerika reagerar. Om detta innebär att vår rörelse måste förtryckas med våld kommer vi att konfrontera det, för vi har gjort detta förut. Om detta innebär förakt eller förlöjligande, så accepterar vi det, för det är vad USA:s fattiga nu får ta emot. Om det innebär fängelse accepterar vi det villigt, för miljontals fattiga är redan fängslade på grund av exploatering och diskriminering. … Kort sagt, vi kommer att begära specifika reformer av vår regering och vi har för avsikt att bygga upp militanta, icke-våldsamma aktioner tills denna regering agerar mot fattigdomen.

I början av 1968 reste King mycket för att samla stöd för Poor People’s Campaign. Han hade för avsikt att få med sig en bred etnisk och rasmässig blandning av människor till Washington för att visa att fattigdomen inte bara var ett ”negerproblem”. King och hans stab tog kontakt med vita från Appalacherna, indianer och mexikaner, bland många andra grupper. Men när King talade om fattigdom talade han ofta om en särskild skuld som Amerika hade till svarta människor.

Den 15 januari 1968 sade King till sin församling i Ebenezer Baptist Church i Atlanta: ”Jag vet inte hur det är med er, men jag ska till Washington för att driva in skulden”. Efter att ha hållits i slaveri i 244 år, sade King, befriades afroamerikaner 1863, ”men de fick ingen mark för att göra denna frihet meningsfull”.

var något som nästan var som att sätta en man i fängelse och hålla honom där i många år och plötsligt upptäcka att han inte är skyldig till den handling som han dömts för och sedan gå fram till mannen och säga, nu är du fri. Och du ger honom inget busskort för att ta sig till stan. Du ger honom inga kläder att ha på ryggen. Du ger honom inga pengar för att komma på fötter i livet igen. Hela rättspraxis skulle resa sig mot detta och ändå är det vad Amerika gjorde med den svarta mannen.

Lyssna på ett längre utdrag:

King upprepade detta tal vid massmöten för Poor People’s Campaign i Birmingham, Alabama och Edwards, Mississippi. Men han försökte ge dessa sammankomster något annat: hopp. Den 15 februari 1968 sa King till sina åhörare att de inte skulle misströsta inför motgångar. Han berättade om Ole Bull, den berömda norska violinisten, som bröt A-strängen mitt under en stor konsert i Paris. ”Och det är ett fruktansvärt ögonblick för A-strängen att gå sönder på en violin”, sade King.

Men Ole Bull gav inte upp; han transponerade bara kompositionen och avslutade konserten på tre strängar. Låt oss nu fortsätta och transponera kompositionen!

Lyssna på ett längre utdrag:

Sättet att ”transponera kompositionen”, sa han, var att åka till Washington D.C. och protestera.

När datumet närmade sig för kampanjens start lovade King att han och andra skulle delta i ”militant” civil olydnad. Planen var att störa huvudstadens dagliga verksamhet – till exempel genom att göra sittstrejker vid jordbruksdepartementet eller inrikesdepartementet – tills kongressen och Vita huset tog de fattiga människornas problem på allvar. Ju längre den federala regeringen dröjde, lovade King, desto mer skulle demonstranterna trappa upp sina protester.

King var dock noga med att betona att den civila olydnad han och andra utförde skulle vara icke-våldsam. Under hela sitt liv som ledare för de medborgerliga rättigheterna tvekade King aldrig i sitt motstånd mot våld. Som han påminde sin publik vid SCLC:s årliga kongress i augusti 1967 var det inte bara moraliskt fel att använda våld för att försöka förändra samhället, det fungerade nästan aldrig.

Lyssna på ljudet:

Den 31 mars 1968 höll King sitt livs sista söndagspredikan. Han talade i National Cathedral i Washington DC. Det var mindre än en månad innan han planerade att återvända till distriktet som ledare för Poor People’s Campaign. King talade om vad han kallade det amerikanska samhällets tre onda: rasism, fattigdom och krig. Han lät djupt pessimistisk om alla tre. King kallade den amerikanska inblandningen i Vietnam för ”ett av de mest orättvisa krig som någonsin har utkämpats i världshistorien”. Han sade att rasistiska orättvisor ”fortfarande är den svarta mannens börda och den vita mannens skam”.

Lyssna på ljudet:

Fattigdom, konstaterade King, var inget nytt. ”Det som är nytt är att vi nu har tekniken och resurserna för att bli av med fattigdomen”, sade han.

Den verkliga frågan är om vi har viljan. Om några veckor kommer några av oss till Washington för att se om viljan fortfarande lever, eller om den lever i denna nation. Vi kommer till Washington i en kampanj för fattiga människor.

Lyssna på ett längre utdrag:

Lyssna på ljudet:

Efterverkningar

Poor People’s Campaign marscherar i Washington D.C. den 18 juni 1968.
Foto med tillstånd från kongressbiblioteket.

King kom aldrig tillbaka till Washington. Han dödades fem dagar efter att han hade hållit predikan i National Cathedral. Kings utvalda efterträdare i SCLC, Ralph Abernathy, fick plötsligt ansvaret för att genomföra Poor People’s Campaign. Den 14 maj 1968 kom mer än 3 000 aktivister och fattiga amerikaner från alla delar av landet för att slå läger i Washington. De byggde en kåkstad på Mall och gav den namnet ”Resurrection City”. De genomförde icke-våldsprotester som King hade planerat. Men evenemanget blev en katastrof. Obevekliga regn förvandlade Resurrection City till ett lerigt slukhål. Protesten ignorerades i stort sett av kongressen och nyhetsmedierna. Efter nästan sex veckor av elände och förvirring avslutades kampanjen.

SCLC:s William Rutherford kallade senare Poor People’s Campaign för medborgarrättsrörelsens ”Little Bighorn”, en hänvisning till det katastrofala slag som general George Custer utkämpade mot nordliga slättindianer. Sedan dess har journalister och historiker i allmänhet varit överens om att kampanjen var ett misslyckande. Nyare forskning tyder dock på att kampanjen hade en bestående inverkan på hundratals människor som fick sitt första smakprov på interetnisk organisering. Historikern Gordon Mantler skriver: ”Oavsett om de gick i månader, veckor eller bara en dag eller två, lämnade många demonstranter Washington upplysta, om inte förvandlade”. För många mexikanska amerikaner, säger Mantler, gav Poor People’s Campaign viktiga kontakter och färdigheter som de sedan använde i sin egen befrielserörelse.

För många av Martin Luther King Jr:s kollegor och allierade innebar slutet på Poor People’s Campaign det verkliga slutet på Kings ledarskap i medborgarrättsrörelsen. De skulle bli tvungna att söka efter en ny väg framåt utan honom.

Tillbaka till Kings sista marsch.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.