När och var uppfanns trebuchet? | www.historynotes.info

maj 16, 2021
admin

Likt många förmoderna tekniker vet man inte när eller var den första trebucheten uppstod. Till skillnad från det antika artilleriet, som förlitade sig på torsion (vridning) för att ge ballistisk kraft, använde medeltida trebuchets en enklare hävstångsfunktion för att driva projektilerna framåt. När ena sidan av hävstången hade förts till marken med kraft genom att dra i rep (trebuchet med dragkraft) eller en vikt (trebuchet med motvikt) släpptes en projektil – oftast en sten – ut från en slinga som fästes på den andra sidan, likt en gungbräda.

trebuchet

Trängningsdrivna trebuchet har troligen sitt ursprung i Kina mellan det femte och tredje århundradet f.Kr. När den introducerades i väst, och av vem, är okänt. Trebuchet kan ha använts av germanska stammar som attackerade det romerska imperiet, men mer tillförlitliga bevis kommer från ett ögonvittne till den avaro-slaviska belägringen av Thessaloniki år 597 och från islamiska källor från slutet av sjunde århundradet.

trebuchet 1

The counterweight trebuchet, som också är en kinesisk uppfinning, ersatte traktionstrebuchet i mitten av 1100-talet och förblev i bruk fram till 1400-talet. Den kunde kasta en projektil upp till 300 meter, men dess branta bågform begränsade effektiviteten mot befästningar. Detta har lett till idén att trebuchetterna främst användes för att kasta föremål över murarna, inklusive sjuka djurkadaver eller huvuden av tillfångatagna män.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.