Behövs hjälp? Don’t Ask an Abelisaurid

jan 11, 2022
admin

Och hur mäktig Tyrannosaurus rex än var, har dess små framben också gjort den till en av de mest hånade dinosaurierna genom tiderna. De stubbiga armarna hos detta rovdjur verkade en gång i tiden inte passa ihop med dess enorma ram, och vissa av de hypoteser som lades fram för att förklara deras funktion fick bara ”tyrannkungen” att verka ännu dummare. Idéerna om att Tyrannosaurus använde sina armar för att kittla sina partner under äktenskapliga möten eller för att hjälpa dem att skjuta sig själva upp från marken efter att ha sovit var komiskt guld.

När forskarna slutade att bara titta på storleken och studerade vad Tyrannosaurus armar kunde berätta för oss om dinosauriernas muskulära anatomi, blev det dock genast uppenbart att dess framben inte var några värdelösa kvarlevor trots allt. Även om Tyrannosaurus framben var små var de faktiskt ganska muskulösa och fungerade förmodligen som köttkrokar för att säkra levande byten. Som paleontologen Ken Carpenter har rekonstruerat var Tyrannosaurus en ”klämman” som höll fast ett kämpande byte med sina klor medan det enorma huvudet tog hand om det smutsiga arbetet. Det är på tiden att vi ger Tyrannosaurus en paus. Men det finns en annan grupp dinosaurier som verkligen hade roande förkrympta armar.

Förra året gjorde paleontologen Phil Senter en genomgång av rudimentära strukturer hos dinosaurier. Sådana strukturer fanns spridda över ett stort antal släkten, men Senter betonade att ”rudimentär” inte betyder samma sak som ”värdelös”. Istället letade han efter strukturer som blivit så reducerade i storlek att de inte längre kunde utföra sin ursprungliga funktion även om de fortfarande behöll någon annan sekundär funktion. Trots att Tyrannosaurus rex bara hade två fingrar behöll han till exempel ett enda ben från sitt tredje finger – metacarpal – som var inneslutet i handen. Eftersom många andra theropoder, inklusive vissa tidiga tyrannosaurider, hade tre fingrar, passar denna skena av ben hos Tyrannosaurus rex in på definitionen av en rudimentär struktur.

Med detta ramverk på plats insåg Senter att hela den grupp av rovdjursdinosaurier som kallas abelisauriderna hade delvis rudimentära armar. Abelisauriderna, som representeras av dinosaurier som Carnotaurus och den nyligen beskrivna Skorpiovenator, hade kraftiga överarmsben som följdes av mycket kortare underarmsben (radius och ulna) som hölls samman av en orörlig armbågsled. De hade också ett reducerat antal stubbiga, sammanvuxna fingrar som inte kunde gripa och saknade klor, vilket gjorde armarna odugliga för att fånga byten. Medan Tyrannosaurus hade funktionella framben som spelade en roll för att stabilisera kämpande byten, hade Carnotaurus och dess släktingar endast små framben som förmodligen bara hängde där.

Varför abelisaurider som Carnotaurus, Aucasaurus och Majungasaurus hade rudimentära framben är oklart. Det är svårt att föreställa sig vad dessa dinosaurier kan ha gjort med sina armar, och det är möjligt att deras framben inte hade någon funktion alls. (Som vi lärde oss av debatterna om Tyrannosaurus armar är det lätt att hitta på historier om en egenskaps potentiella funktion, men svårt att testa dessa idéer). När det gäller hur deras armar blev så, föreslog Alexander Vargas 2002 att förändringar under den tidiga utvecklingen av dessa dinosaurier kan ha varit inblandade. Enligt Vargas kan abelisauridernas stubbiga, sammanväxta, rudimentära framben ha orsakats av en funktionsförlust i två gener som reglerar utvecklingen av frambenet, HOXA11 och HOXD11. Detta är en rimlig förklaring, men den ger oss bara den närmaste utlösande faktorn för förändringen hos dessa dinosaurier. Att fastställa varför sådana stubbiga armar var utbredda bland dessa dinosaurier – och hur de jagade utan att använda sina framben – är en annan sak.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.