Hmong

ian. 16, 2022
admin

Nume alternativ: Miao-Yao.

Vedere generală. Hmong-Mien este o familie de aproximativ treizeci de limbi vorbite de grupurile etnice Miao și Yao din sudul Chinei și nordul Asiei de sud-est. Deși împărtășește o serie de trăsături cu limbi din aceeași zonă (chineză, tai-kadai și mon-khmer), este considerată neînrudită genetic cu acestea. Limbile Hmong-Mieng sunt monosilabice și tonale, au inventare consonantice remarcabil de mari și sunt non-inflective.

Distribuție. Nucleul vorbitorilor de Hmong-Mien trăiește în sudul Chinei, în special în provinciile Guizhou, Guangxi, Hunan și Yunnan, având o prezență mai redusă în Sichuan, Guangdong, Hubei, Jiangxi și în insula Hainan. În timpul secolului al XIX-lea și până la începutul secolului al XX-lea, aceștia s-au mutat în nordul Vietnamului, Laos și Thailanda, presați de expansiunea chinezilor Han. După încheierea războiului din Vietnam, zeci de mii de vorbitori de Hmong-Mien au emigrat în Franța, SUA și Australia.

Harta de distribuție a limbilor Hmong-Mien

Clasificare internă. Hmong-Mien se împarte în două subfamilii, numite Hmongic și Mienic (cunoscute de chinezi ca Miao și Yao). Principalele limbi ale familiei sunt:

Locuitori: din cauza impreciziilor din ultimele date ale recensământului chinezesc, care confundă etnia cu limba, este imposibil de estimat cu exactitate numărul de vorbitori de Hmong-Mien. Acesta ar putea fi cuprins între 7 și 10 milioane, din care 85% în China.

CARACTERISTICILE CELEBRE

 1. ✦ Fonologie

 2. – Structura cuvintelor. Majoritatea cuvintelor Hmong-Mien sunt monosilabice. Ele încep cu una sau mai multe consoane, urmate de o vocală și, uneori, de o consoană finală.

 1. – Consoane. Limbile hmongice au un număr mare de consoane inițiale, inclusiv sunete retroflexe, uvulare și glotice, pe lângă cele obișnuite labiale, dentare/alveolare, palatale și velare. Opritele și africatele fără voce sunt mai frecvente decât cele cu voce. Stopurile și afrimatele pot fi aspirate sau prenasalizate, rezultând un contrast în patru moduri: neaspirate fără voce, aspirate fără voce, prenasalizate fără voce și voite. Acele limbi care nu au stopuri vocale (cum ar fi Hmong) pot pronunța un stop vocal atât cu prenasalizare, cât și cu aspirație, rezultând un contrast în patru direcții ușor diferit, în care toate stopurile sunt vocale: neaspirat, neaspirat prenasalizat, aspirat, aspirat prenasalizat.

 2. O altă trăsătură interesantă a sistemelor consonantice hmongice este apariția unor perechi contrastante de nasale voite și voite (nasalele voite sunt relativ rare în limbile lumii). Singurele consoane finale permise sunt nazalele dentare și velare (n, ŋ). În schimb, inventarul de consoane inițiale din Mien este mai mic, dar sunt permise mai multe consoane în poziție finală, inclusiv trei nazale (m, n, ŋ) și trei opriri (p, t și glotală ʔ).

 1. – Tonalități. Toate limbile Hmong-Mien sunt tonale. Multe dintre ele au un număr excepțional de mare de contraste tonale care pot ajunge până la unsprezece sau doisprezece. Ele servesc pentru a face distincții lexicale. Pe lângă contrastele de tonalitate, tonurile Hmong-Mien pot avea diferite calități ale vocii, cum ar fi „răsuflat” sau „scârțâit”.

 1. ✦ Morfologie

 2. – Hmong-Mien sunt limbi izolatoare. Substantivele nu sunt flexionate pentru număr, caz sau gen; verbele nu sunt marcate pentru timp, dispoziție, persoană sau număr.

 1. – Se pot forma cuvinte noi prin compunere și reduplicare. Clasificatorii numerali sunt necesari la enumerarea substantivelor.

 1. – Spre deosebire de chineză, nu există sufixe și doar un număr limitat de prefixe.

 1. – Construcțiile verbale în serie sunt frecvente. Ele implică două sau mai multe verbe adiacente (fără conjuncții intermediare), toate având același subiect. Ele exprimă, de obicei, o secvență de acțiuni strâns legate între ele.

 1. ✦ Sintaxă

 2. – Din cauza absenței complete a flexiunilor, ordinea cuvintelor și adpozițiile sunt esențiale pentru a determina relațiile sintactice. În mod normal, ca în limba engleză, subiectul precede verbul care este urmat de obiect (SVO). În cadrul frazei substantivale, posesorii și clasificatorii preced în general substantivele, în timp ce adjectivele urmează substantivul.

 1. – Particulele pot fi plasate la sfârșitul frazei pentru a exprima starea de spirit a vorbitorului, cum ar fi incertitudinea, confirmarea, nerăbdarea etc.

Lexicon. Limbile Hmong-Mien au un tip special de cuvinte numite ideofone care evocă senzații vii sau percepții senzoriale, cum ar fi mirosul, culoarea, sunetul, forma, mișcarea etc. Multe dintre ele sunt formate prin reduplicare și/sau au un caracter onomatopeic. Coexistența îndelungată cu popoarele vorbitoare de chineză a dus la un aflux masiv de împrumuturi chinezești.

 1. © 2013 Alejandro Gutman și Beatriz Avanzati

Lecturi suplimentare

Istoria limbii hmong-mien. M. Ratliff. Australian National University (2010).

-„The Hmong-Mien languages”. D. Strecker. În Linguistics of the Tibeto-Burman Area 10(2), 1-11 (1987).

– Limbile din Asia de Est și de Sud-Est. O introducere. C. Goddard. Oxford University Press (2005)

-Language Atlas of China. S. A. Wurm. Longman (1987).

 1. Prima pagină Index alfabetic Indexul alfabetic Indexul clasificativ Cele mai mari limbi & Familii Glosar

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.