Psalm 37: Een Praktische Handleiding voor het Leven

jan 11, 2022
admin

Palm 37 is een krachtige en praktische handleiding voor het leven. In de eerste acht verzen staan rijke inzichten om vreugde te vinden en jezelf te bevrijden van negatief denken.

Neem geen wrok vanwege slechte mensen en wees niet jaloers op hen die kwaad doen;
want als het gras zullen zij spoedig verdorren, als groene planten zullen zij spoedig afsterven.
Trouw op de Heer en doe goed; woon in het land en geniet van een veilige weide.
Verblijd u in de Heer en Hij zal u geven wat uw hart begeert.
Betrouw uw weg aan de Heer; vertrouw op hem en hij zal dit doen:
Hij zal uw gerechtigheid doen schijnen als de dageraad, de gerechtigheid van uw zaak als de middagzon.
Wees stil voor het aangezicht des Heren en wacht geduldig op Hem; wees niet bezorgd, wanneer de mensen slagen in
hun wegen, wanneer zij hun boze plannen ten uitvoer brengen.
Wees niet toornig en wend u af van toorn; wees niet toornig, want dat leidt alleen maar tot kwaad. -Palm 37:1-8

Deze Psalm geeft ons “doe-niet” geboden, gedragingen die we achter ons moeten laten om Gods zegen en vrede te vinden. Maak je geen zorgen en wees niet afgunstig (vers 1). Laat elke dag je dankbaar zijn voor wat God je gegeven heeft. Wees geen boos, wraakzuchtig individu (vers 8). Vergeef zoals u vergeven is; oefen zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Maar deze Psalm geeft ons ook positieve acties die we moeten ondernemen om ons op één lijn te brengen met Gods plan voor een vreugdevol leven.

1. Vertrouw op de Heer (vers 3).
Wat je ook dwars zit, vertrouw erop dat God er beter mee om kan gaan dan jijzelf.

2. Doe goed (vers 3).
Het leven bestaat uit keuzes. Weet dat God je zal eren als je het juiste doet.

3. Verlustig je in de Heer (vers 4).
Verliefd worden op Jezus. Neem elke dag de tijd om stil in zijn aanwezigheid te zitten. Leer u in Hem te verlustigen.

4. Vertrouw uw weg aan de Heer toe (vers 5).
Trouw alles wat u doet, elke dag, uw hele leven, aan God toe; Hij kan het het beste aan.

5. Wees stil voor de Heer en wacht geduldig op hem (vers 7).
Dit betekent niet dat u niets moet doen. Het betekent eerder dat je, nadat je alles hebt gedaan wat je kunt, tot rust moet komen in de wetenschap dat God voor de rest zal zorgen.

We leven in een wereld waar advies van de televisie en de praatradio schalt, van blogsites stroomt; waar vrienden en soms zelfs vreemden staan te trappelen om hun mening over je leven te geven. Dus is het goed om te weten dat de Bijbel nog steeds relevant is. Betrouwbaar. En o zo waar!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.