Ontrouw geassocieerd met PTSS-gerelateerde symptomen en slechtere psychologische uitkomsten

nov 28, 2021
admin

De ontdekking dat een partner niet trouw is geweest, kan een persoon veel verdriet doen. Velen beschrijven hun ervaringen als traumatisch, omdat hun gedachten vaak teruggaan naar het moment waarop zij de ontrouw van hun partner ontdekten en deze gedachten maar niet weg lijken te gaan. Misschien verrassend (of niet verrassend) voor sommigen, heeft ontrouw ook een vrij hoge frequentie, met tot een kwart van de toegewijde relaties die het op een bepaald moment meemaken (Blow & Hartnett, 2005 zoals geciteerd in Roos, O’Connor, Canevello & Bennett, 2019). In Singapore is ontrouw de belangrijkste oorzaak van echtscheiding en het aantal gevallen van ontrouw in toegewijde relaties is aan het stijgen (Department of Statistics Singapore, 2019). Gezien de traumatische aard van ontrouw en de hoge prevalentie van ontrouw in relaties, is het van cruciaal belang dat wetenschappelijke studies onderzoeken hoe ontrouw iemands psychologisch welzijn kan beïnvloeden.

Achtergrond

Volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders- (DSM-5) zou er, om de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) te krijgen, sprake moeten zijn van een bedreiging van iemands leven of potentieel voor letsel. Een toenemend aantal onderzoeken heeft echter aangetoond dat een levensbedreigende gebeurtenis niet vereist is voor het ontstaan van PTSS-symptomen. Gezien hoe het ontdekken van ontrouw van een partner bijna altijd wordt gekenmerkt als traumatisch voor een individu, proberen de onderzoekers te bepalen of PTSS-symptomen volgen op de ontdekking van ontrouw bij een partner.

Methode

Roos en collega’s (2019) rekruteerden 73 jonge ongehuwde volwassenen die in de afgelopen vijf jaar in een toegewijde relatie zaten waarin ze door hun partner werden bedrogen. Deelnemers die in de afgelopen maand waren bedrogen, werden uitgesloten omdat de symptomen van PTSS meer dan een maand na de traumatische gebeurtenis moeten worden ervaren om aan de diagnostische criteria van DSM-5 te voldoen. Deelnemers vulden enkele vragenlijsten in die hun waargenomen stress, angstsymptomen, depressieve symptomen, aan ontrouw gerelateerde PTSS-symptomen en posttraumatische overtuigingen meten.

Een significant aantal deelnemers rapporteerde aan ontrouw gerelateerde PTSS-symptomen.

45,2% (33 van 73 deelnemers) van de deelnemers voldeed of overtrof de cut-off score voor mogelijke PTSS. Infidelity-gerelateerde PTSS-symptomen kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdthema’s: 1) Intrusieve gedachten (bijv. “Ik dacht eraan terwijl het niet mijn bedoeling was”), 2) Vermijding (bijv/ “Ik probeerde er niet aan te denken”), en 3) Hyperarousal (bijv. Herinneringen eraan veroorzaakten lichamelijke reacties, zoals zweten, moeite met ademhalen, misselijkheid, of een bonzend hart.”) (Roos et al., 2019, p.6). Bijna de helft van de deelnemers rapporteerde significante worstelingen met intrusieve gedachten over de ontrouw van hun partner, hoge intentionele vermijding van het onderwerp helemaal en problematische fysiologische reacties na het meemaken van ontrouw.Om een en ander in perspectief te plaatsen: de prevalentie van PTSS na het meemaken van een niet-interpersoonlijke traumatische gebeurtenis (bijv. aardbevingen, ongelukken) ligt rond de 4% tot 9%. Voor interpersoonlijke traumatische gebeurtenissen, zoals gedefinieerd in de DSM-5, loopt de prevalentie van PTSS op tot ongeveer 12% à 65%. Dit toont aan dat er een vrij grote kans is op het ontwikkelen van PTSS-achtige symptomen na ontrouw.

Infidelity-gerelateerde PTSS-symptomen zijn geassocieerd met kwetsbaarheid voor depressie, angst en stress.

De onderzoekers vonden dat infidelity-gerelateerde PTSS-symptomen geassocieerd waren met hogere niveaus van depressieve symptomen. Deze depressieve symptomen omvatten het gevoel waardeloos te zijn, algemene vermoeidheid en een algemeen verlies van plezier in alledaagse activiteiten die hen vroeger vreugde brachten.Zij vonden ook dat hoe meer ontrouw-gerelateerde PTSS-symptomen een deelnemer rapporteerde, hoe meer waargenomen stress en angstsymptomen zij vertoonden. Deze bevinding was echter minder robuust in vergelijking met de associatie tussen ontrouw-gerelateerde PTSS-symptomen en depressieve symptomen. Waargenomen stress heeft betrekking op gevoelens van het niet aankunnen, boosheid en nervositeit die de deelnemer in de afgelopen maand vertoonde. Angstsymptomen omvatten niet kunnen ontspannen, ademhalingsmoeilijkheden en frequente problemen met hartkloppingen of hartkloppingen.

De PTSS-symptomen die door ontrouw worden veroorzaakt, kunnen leiden tot slechtere geestelijke gezondheidsresultaten door iemands overtuigingssysteem te veranderen.

Het afbrokkelen van iemands kernovertuigingen maakt ontrouw tot een zeer traumatische gebeurtenis. Gewoonlijk zijn onze kernovertuigingen over het algemeen vrij positief, denken we dat onze naasten ons geen pijn zullen doen en dat we sterke veerkrachtige individuen zijn. In dit onderzoek werden de posttraumatische overtuigingen van de deelnemers gegroepeerd in 3 thema’s: 1) Negatieve overtuigingen over zichzelf (bv. “Ik ben een zwak persoon.”), 2) Negatieve overtuigingen over de wereld (bv. “Iedereen is erop uit om mij pijn te doen.”), en 3) Zelfverwijt in verband met de ontrouw van de partner (bv.

De studie toonde aan dat posttraumatische overtuigingen die verband houden met de ontrouwervaring van de deelnemers, een mechanisme zouden kunnen zijn waardoor hogere PTSS-gerelateerde symptomen leiden tot grotere gevoelens van stress, angst en depressie.

Om dit te illustreren, neem bijvoorbeeld een deelnemer die niet kan stoppen met denken aan de ontrouw van zijn partner. Zij kunnen dan het gevoel hebben dat zij niemand meer kunnen vertrouwen (negatieve overtuiging over de wereld). Ze zijn nu dus voortdurend alert en angstig, bang dat iemand anders die ze vertrouwen hen ook zou kunnen verraden.

Ook kan een deelnemer die veel ontrouw-gerelateerde PTSS-symptomen vertoont, voortdurend denken aan de reden van de ontrouw van zijn partner en zichzelf als zwak gaan beschouwen omdat hij niet kan stoppen met denken aan het incident (Negatieve overtuiging over zichzelf). Als gevolg van deze nieuwe overtuiging kunnen zij zich depressiever gaan voelen.

Als iemands overtuigingssysteem onveranderd blijft, dan zal men zich misschien niet al te depressief of angstig voelen na ontrouw.

Implicaties

Nadat men erachter komt dat zijn partner ontrouw is geweest, is het niet ongewoon om iemand te horen zeggen dat het voelde alsof hun hele wereld in elkaar was gestort. Hoewel het meemaken van ontrouw geen levensbedreigende gebeurtenis is zoals een aardbeving dat zou kunnen zijn, heeft deze studie aangetoond dat individuen die bedrogen zijn symptomen vertonen die erg lijken op die van mensen die een trauma hebben meegemaakt. Vooral voor jongvolwassenen die nog maar pas een relatie hebben, kan het ervaren van dergelijk verraad nog schrijnender zijn omdat het hun misschien nog wat rooskleurige wereldbeeld op de proef stelt. De PTSS-symptomen die na ontrouw worden ervaren, kunnen niet alleen hun huidige psychologische welzijn en wereldbeeld beïnvloeden, maar kunnen ook worden overgedragen op toekomstige relaties. Het trauma kan iemand achterdochtig maken ten opzichte van een ander met wie hij of zij in de toekomst het pad kruist en kan een negatieve invloed hebben op het aangaan van gezonde romantische of platonische relaties. Als u worstelt met de ontrouw van een partner, kunt u hier klikken om te leren hoe u er beter mee om kunt gaan.

Referenties.

Artikel geschreven met Charmaine Leong. Charmaine is afgestudeerd psychologe aan de National University of Singapore (NUS). Charmaine is een aspirant klinisch psycholoog die gepassioneerd is over het verhogen van het bewustzijn van geestelijke gezondheidsproblemen in Singapore. Ze loopt momenteel stage bij ImPossible Psychological Services onder supervisie van senior klinisch psycholoog, Haikal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.