Hmong

jan 16, 2022
admin

Alternatieve naam: Miao-Yao.

Overzicht. Hmong-Mien is een familie van ongeveer dertig talen die door de etnische groepen Miao en Yao in Zuid-China en Noord-Zuidoost-Azië worden gesproken. Hoewel het een aantal kenmerken deelt met talen uit hetzelfde gebied (Chinees, Tai-Kadai, en Mon-Khmer), wordt het beschouwd als genetisch niet-verwant aan hen. Hmong-Mieng talen zijn monosyllabisch en tonaal, ze hebben opmerkelijk grote consonant inventories en zijn non-inflectief.

Distributie. De kern van Hmong-Mien sprekers leeft in het zuiden van China, vooral in de provincies Guizhou, Guangxi, Hunan en Yunnan, met een mindere aanwezigheid in Sichuan, Guangdong, Hubei, Jiangxi en op het eiland Hainan. In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw trokken zij naar Noord Vietnam, Laos en Thailand, onder druk van de expansie van de Han Chinezen. Na het einde van de oorlog in Vietnam emigreerden tienduizenden Hmong-Mien sprekers naar Frankrijk, de VS en Australië.

Kaart van de verspreiding van Hmong-Mien talen

Interne classificatie. Hmong-Mien is verdeeld in twee onderfamilies, genaamd Hmongisch en Mienisch (bij de Chinezen bekend als Miao en Yao). De hoofdtalen van de familie zijn:

Personeel: als gevolg van onnauwkeurigheden in de laatste Chinese volkstelling, waarbij etniciteit met taal wordt verward, is het onmogelijk om het aantal sprekers van Hmong-Mien nauwkeurig te schatten. Het aantal zou kunnen variëren van 7 tot 10 miljoen, waarvan 85 % in China.

GEDACHTE KENMERKEN

 1. ✦ Fonologie

 2. – Woordstructuur. De meeste Hmong-Mien woorden zijn eenlettergrepig. Ze beginnen met een of meer medeklinkers gevolgd door een klinker en, soms, door een laatste medeklinker.

 1. – Medeklinkers. Hmongische talen hebben een groot aantal initiële medeklinkers, waaronder retroflex-, uvulaire en glottale klanken, naast de gebruikelijke labiale, dentaal/alveolaire, palatale en velaire klanken. Stemloze plofklanken en affricaten komen vaker voor dan stemhebbende. Stops en affricates kunnen geaspireerd of geprenasaliseerd zijn, wat een contrast oplevert van 4 richtingen: stemloos ongeaspireerd, stemloos geaspireerd, stemloos geprenasaliseerd, en stemhebbend. De talen die geen stemhebbende plofklanken hebben (zoals Hmong) kunnen een stemloze plofklank uitspreken met zowel prenasalisatie als aspiratie, wat een iets ander 4-weg contrast oplevert waarin alle plofklanken stemloos zijn: ongeaspireerd, ongeaspireerd geprenasaliseerd, geaspireerd, geaspireerd geprenasaliseerd.

 2. Een ander interessant kenmerk van de consonantensystemen van het Hmongisch is het voorkomen van contrasterende paren stemloze en stemhebbende nasalen (stemloze nasalen zijn betrekkelijk zeldzaam in wereldtalen). De enige toegestane eindmedeklinkers zijn de dentale en velaire nasalen (n, ŋ). Daarentegen is de inventaris van eerste medeklinkers in het Mien kleiner, maar zijn meer medeklinkers in de eindpositie toegestaan, waaronder drie nasalen (m, n, ŋ) en drie plofklanken (p, t en glottale ʔ).

 1. – Tonen. Alle Hmong-Mien talen zijn tonaal. Vele hebben een uitzonderlijk groot aantal tonale contrasten die kunnen oplopen tot elf of twaalf. Zij dienen om lexicaal onderscheid te maken. Naast toonhoogtecontrasten kunnen Hmong-Mien tonen verschillende stemkwaliteiten hebben, zoals ‘ademend’ of ‘krakend’.

 1. ✦ Morfologie

 2. – Hmong-Mien zijn isolerende talen. Zelfstandige naamwoorden zijn niet verbogen voor aantal, hoofdletter of geslacht; werkwoorden zijn niet gemarkeerd voor tijd, stemming, persoon of aantal.

 1. – Nieuwe woorden kunnen worden gevormd door samenstellingen en reduplicatie. Bij de opsomming van zelfstandige naamwoorden zijn telwoorden vereist.

 1. – In tegenstelling tot het Chinees zijn er geen achtervoegsels en slechts een beperkt aantal voorvoegsels.

 1. – Seriële werkwoordsconstructies komen vaak voor. Ze bestaan uit twee of meer naast elkaar geplaatste werkwoorden (zonder tussenliggende voegwoorden), die alle hetzelfde onderwerp hebben. Zij drukken gewoonlijk een opeenvolging van nauw verwante handelingen uit.

 1. ✦ Syntaxis

 2. – Door de volledige afwezigheid van verbuigingen zijn woordvolgorde en adposities van essentieel belang om syntactische relaties te bepalen. Normaal gesproken, zoals in het Engels, gaat het onderwerp vooraf aan het werkwoord, dat gevolgd wordt door het lijdend voorwerp (SVO). Binnen het zelfstandig naamwoord gaan bezitters en classificeerders meestal vooraf aan het zelfstandig naamwoord, terwijl bijvoeglijke naamwoorden het zelfstandig naamwoord volgen.

 1. – Deelwoorden kunnen aan het eind van de zin worden geplaatst om de gemoedstoestand van de spreker uit te drukken, zoals onzekerheid, bevestiging, ongeduld, enz.

Lexicon. Hmong-Mien talen hebben een speciaal soort woorden, ideofonen genaamd, die levendige sensaties of zintuiglijke waarnemingen oproepen, zoals geur, kleur, geluid, vorm, beweging, enz. Vele worden gevormd door reduplicatie en/of hebben een onomatopeen karakter. De lange co-existentie met Chinees sprekende volkeren heeft geleid tot een massale toevloed van Chinese leenwoorden.

 1. © 2013 Alejandro Gutman en Beatriz Avanzati

Verder Lezen

-Hmong-Mien Taalgeschiedenis. M. Ratliff. Australian National University (2010).

-‘De Hmong-Mien talen’. D. Strecker. In Linguistics of the Tibeto-Burman Area 10(2), 1-11 (1987).

-De talen van Oost- en Zuidoost-Azië. Een inleiding. C. Goddard. Oxford University Press (2005)

-Talenatlas van China. S. A. Wurm. Longman (1987).

 1. Top Home Alfabetische index Classificatorische index Grootste talen & Families Woordenlijst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.