Burkholderia cepacia Complex Bacteria: a Feared Contamination Risk in Water-Based Pharmaceutical Products

apr 17, 2021
admin

SUMMARY

Burkholderia cepacia (voorheen Pseudomonas cepacia) werd ooit beschouwd als één enkele bacteriesoort, maar heeft zich uitgebreid tot het Burkholderia cepacia complex (Bcc), bestaande uit 24 nauw verwante opportunistische pathogene soorten. Deze bacteriën hebben een wijdverspreide verspreiding in het milieu, een buitengewone metabolische veelzijdigheid, een complex genoom met drie chromosomen en een groot vermogen tot snelle mutatie en aanpassing. Bovendien vertonen zij een inherente resistentie tegen antibiotica en antiseptica, alsmede het vermogen om te overleven in omstandigheden met een beperkte nutriëntenvoorziening en het organische materiaal te metaboliseren dat aanwezig is in oligotrofe aquatische milieus, waarbij zij zelfs bepaalde antimicrobiële stoffen als koolstofbron gebruiken. Deze eigenschappen zijn de reden waarom Bcc-bacteriën worden beschouwd als gevreesde contaminanten van waterige farmaceutische producten en producten voor persoonlijke verzorging, en waarom vaak niet-steriele producten worden teruggeroepen. Besmetting met Bcc heeft talrijke nosocomiale uitbraken in gezondheidszorginstellingen veroorzaakt en vormt een bedreiging voor de gezondheid, in het bijzonder voor patiënten met cystische fibrose en chronische granulomateuze ziekte en voor immunogecompromitteerde personen. Dit overzicht behandelt de rol van Bcc-bacteriën als een potentieel probleem voor de volksgezondheid, de mechanismen achter hun succes als contaminanten van farmaceutische producten, vooral in aanwezigheid van biociden, de moeilijkheden die zich voordoen bij hun opsporing en de preventieve maatregelen die tijdens het fabricageproces worden toegepast om besmetting met deze verwerpelijke micro-organismen onder controle te houden. Er wordt een overzicht gegeven van Bcc-gerelateerde uitbraken in verschillende klinische settings, als gevolg van besmetting van diverse soorten farmaceutische producten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.