ArtikelLangdurige psychologische en fysiologische effecten van hitteberoerte

jul 29, 2021
admin

Hitteberoerte leidt slechts zelden tot blijvende neurologische stoornissen en het herstel is bijna volledig. Er zijn echter enkele sporadische beschrijvingen van stoornissen die tot 4 maanden hebben geduurd. In de literatuur is weinig vermeld over residuele veranderingen in de persoonlijkheid en late neurologische bijwerkingen. De huidige studie werd uitgevoerd om systematisch late persoonlijkheids- en gedragsafwijkingen te volgen in een populatie van hitteberoerte slachtoffers. In deze studie werden 21 jonge proefpersonen (leeftijd: 21 ± 2 jaar), die een hitteberoerte hadden opgelopen, geanalyseerd. Zij werden uitgenodigd voor een fysiologisch en psychologisch vervolgonderzoek ten minste 6 maanden na de ziekenhuisopname. De psychologische evaluatie bestond uit de zelf-rapportage symptoom checklist-90R (SCL-90R), die vraagt naar symptomen gedurende de 2 weken voorafgaand aan het interview. De resultaten gaven aan dat de proefpersonen psychologisch gezond zijn omdat hun scores binnen het normale bereik vielen. Vergelijking met een zorgvuldig gematchte controlegroep versterkte deze bevinding. De conclusie was dat duidelijke neurologische of gedragsmatige gevolgen bij hitteberoerte-slachtoffers zeldzaam zijn. De psychologische evaluaties geven duidelijk aan dat de hitteberoerte geen nadelige gevolgen op lange termijn heeft achtergelaten. Men dient zich echter bewust te zijn van de mogelijke complicaties en de patiënt gedurende enkele maanden na de gebeurtenis te volgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.