Uránusz a Nyilasban

dec 19, 2021
admin

Az Uránusz bolygó -224°C-os hőmérsékletével a leghidegebb bolygó Naprendszerünkben. Tömegét tekintve a negyedik legnagyobb, és a Naptól a hetedik legtávolabbi bolygó. Ez a bolygó főként jégből és kőzetekből áll.

A bolygó neve az ókori görög égisten, az egyik legrégebbi görög istenség nevéből származik. Ez az isten Zeusz isten nagyapja volt. Az ókori görögök régi mítoszaiban az Uránusz és a Földanya, Gaia voltak a küklopszok és a titánok szülei.

Asztrológiai értelemben az Uránusz a hatalmas globális változások és átalakulások uralkodója, amelyek tudat alatt kibontakoznak vagy láthatóan katasztrófák és tömeges pusztulások formájában jelentkeznek. Ez a bolygó lángra lobbantja a hirtelen életet megváltoztató és ébresztő eseményeket, amelyek gyakran elkerülhetetlenek.”

Ez a bolygó a zsenialitás és a zsenik uralkodója. Eredeti és egyedi problémamegoldások és olyan emberek felett uralkodik, akiknek egyedülálló kreativitásuk és képességük van arra, hogy feltaláljanak és létrehozzanak olyan dolgokat, amelyek mások javát szolgálják. Ez a felfedezések, újítások, találmányok és mindenféle eredeti gondolkodás bolygója.

Ez a repülés és a repülés, a repülőgépek, a pilóták, a repülőgép-szerelők, a repülőterek és a légi közlekedés uralkodója. Uralkodik továbbá az egyéb közlekedési eszközök és szállítójárművek és az ezeket a járműveket gondozó szerelők felett is. Az utazás és az utazók uralkodója.

Az Uránusz a sport és a sportolók ura. A különböző sporttevékenységeket, sportstadionokat, klubokat, sporteseményeket stb. uralja. Emellett minden extrém sportot és az azokat űző embereket is uralja. Általában az Uránusz bolygó hatása alatt álló emberek hajlamosak a különböző extrém tevékenységekre, és szeretik, ha hasonló preferenciákkal rendelkező emberek veszik körül őket.

Az Uránusz a váratlan események és a hirtelen változások, a váratlan viselkedés és reakciók, valamint az általános kiszámíthatatlanság és hirtelenség uralkodója. Az Uránusz által kiváltott események mindig hirtelenek és hirtelenek, és lehetnek pozitív vagy negatív természetűek, attól függően, hogy milyen aspektusok okozzák ezeket az eseményeket.

A bekövetkező események jellegétől függetlenül mindig átalakító szerepük van, amely véget vet a status quo-nak, és szabaddá teszi a teret az új dolgok számára. Az Uránusz a befejezések, de az újrakezdések uralkodója is. A balesetek felett is uralkodik, amelyek néha halálos kimenetelűek.

Az Uránusz minden lázadó ember és lázadó cselekedet uralkodója is. A forradalmárok és forradalmak, reformerek és reformok, tüntetések, tiltakozások, bojkottok, anarchisták, fanatikusok és fanatizmus, merénylők és merényletek stb. uralkodója. Mindenféle impulzív viselkedés uralkodója.

Ez a bolygó a szakítás, a hirtelen szakítások és a válások uralkodója. Ez a fő felelős a kapcsolatok hirtelen véget éréséért, ahol az ok az egyik vagy mindkét partner hűtlensége, vagy ahol az ok a nagyobb szabadság iránti vágy.

Ez uralkodik minden pusztítás, romboló tevékenység, a dolgok elpusztítói, a dinamit, a bombák, a bombarobbanások, a bombatámadások és a merénylők felett. Szabályozza a természeti csapásokat is, mint például a vulkánkitörések vagy földrengések és más természeti katasztrófák.

Az Uránusz bolygó a csillagászat és a csillagászok ura; az asztrológia, az asztrológusok, az asztrológiai leolvasások és konzultációk, az asztrológiai könyvek és írások stb. ura. a mágnesesség és a mágnesek, valamint a személyes mágnesesség ura.

A látnokok, a pszichizmus, a látnoki tapasztalatok, a telepátia, a telepatikus képességek és tapasztalatok ura. Az Uránusz uralja a gyógyítókat és a gyógyító képességeket is. Uralkodik az idegek, az idegrendszer és minden idegbetegség, az ideges emberek és az idegesség, a pszichoanalízis és a pszichoanalitikusok felett. A humanizmus és a humanitáriusok uralkodója is.

Az Uránusz uralja az elektromosságot, az elektronikát, valamint a villanyszerelőket, a villamosmérnököket és az elektromos készülékeket, illetve azok gyártóit és kereskedőit. Ő az uralkodója mindenféle mérnöknek és gépésznek.

A fényképészet és a fotósok, a posta és a postások, a rádió, a telefon és a televízió, valamint a rádió- és televíziós adások ura. A radiológiát és a radiológusokat is az Uránusz uralja.

Az Uránusz a tekintélyt parancsoló emberek, a zsarnokok és mindenféle főnökösködő ember uralkodója is. A szélsőséges cselekedeteket és viselkedést uralja. Ez a bolygó váltja ki a társadalmak átalakulását, a civilizációs és kulturális fejlődést. Ezek a változások leginkább kollektív szinten érezhetők, és nem annyira az egyén szempontjából.”

Mivel az Uránusznak körülbelül hét évre van szüksége ahhoz, hogy végigjárja a zodiákus egy-egy jegyét, ezért hatással van az e hét év alatt született emberek generációjára.

Az Uránusz kollektív hatása a hiedelmek, a tudatosság, a stílus, az elfogadott viselkedés, az erkölcs, a felfogás változásai, a felfedezések és a találmányok jelentős átalakulásaiban nyilvánul meg, amelyek sok ember, sőt néha az egész emberiség javát szolgálják. Ezeket a változásokat a társadalom részeként érzékeljük.

A befolyását általában akkor érezzük közvetlenül, amikor ez a bolygó a születési horoszkópunk valamely érzékeny pontját érinti tranzitok vagy progressziók révén. Ilyenkor bekövetkezhetnek bizonyos életet megváltoztató események, amelyek átalakítják az életünket és a lényünket is. Az Uránusz általában akkor lép fel, amikor szükség van arra, hogy változás történjen az életünkben, és mi tudat alatt vagy tudatosan elkerültük azt.

Az Uránusz egyénre gyakorolt hatásának meghatározásához a jegyen kívül, amelyben áll, figyelembe kell vennünk a születési horoszkópban azt a házat, amelyben az Uránusz áll, valamint azokat az aspektusokat, amelyeket ez a bolygó a születési horoszkóp többi bolygójával alkot. Az aktuális tranzitokat és progressziókat is meg kell nézni.

Nem minden ember reagál az Uránusz tranzitjaira és progresszióira. Leginkább azok vannak rá hatással, akiknek az Uránusz az uralkodójuk, az Uránusz erős aspektusban áll más bolygókkal, vagy az Uránusz egy kiemelkedő születési házban helyezkedik el.

A jó aspektusok esetén az Uránusz általában hirtelen és hirtelen változásokat és eseményeket hoz, amelyek kedvező kimenetelűek az illető számára, ha pedig az aspektusok rosszak, akkor ez a bolygó általában szerencsétlen helyzeteket és eseményeket hoz, amelyek bizonyos esetekben katasztrófákat és súlyos változásokat okoznak az ember életében, néha helyrehozhatatlan következményekkel.

Bármilyen is legyen az Uránusz általános hatása az életünkre, mindig erőteljes leckéket hoz, amelyeket meg kell tanulnunk, hogy ne kövessük el újra ugyanazokat a hibákat.”

Ebben a szövegben az Uránusznak a Nyilas jegyében álló tulajdonságairól beszélünk.

Uránusz a Nyilas jegyében álló férfi

A Nyilas jegyében álló Uránusszal rendelkező férfiak függetlenek és szabadságszeretőek.

Filozófusok, akik szeretnek saját kutatásokat végezni, és eldönteni, hogy mit tartanak igaznak a különböző ügyekben. Gyakran választják foglalkozásul a jogi szakmát, mert igazságos személyiséggel rendelkeznek, és küzdenek az egyenlőségért és az emberi jogokért.

Ezek az emberek optimisták, és nem hagyják, hogy mások eltántorítsák őket céljaik elérésétől, amelyek néha irreálisak is lehetnek.

Segítőkészek, és hajlamosak olyan humanitárius célokat követni, amelyek az emberiség egészén segíthetnek. Szeretnek utazni és új emberekkel találkozni. Könnyedek és nyugodtak, és az emberek szívesen vannak a társaságukban.

Sokszor nagyon kalandvágyóak, és szeretnek új dolgokat megtapasztalni.

Uránusz a Nyilasban Nő

A Nyilasban álló Uránusszal rendelkező nők gyakran nagyon műveltek és a tudásra törekszenek.

Ezekkel a nőkkel könnyű kijönni, mert nagyon társaságkedvelőek és alkalmazkodóképesek.

Nagyon szeretik a szabadságukat, és ügyelnek arra, hogy azt senki ne veszélyeztesse. Szeretnek utazni és új tapasztalatokat szerezni, valamint új embereket megismerni.

Minden embert egyenlőnek tartanak, és mindig kiállnak a gyengék védelmében. Segítőkészek, és mindig a rászorulók segítségére sietnek.

Optimisták, és mindig a legjobbat várják.

Jó tulajdonságok

A Nyilasban álló Uránusz néhány jó tulajdonsága:

– optimista, segítőkész, emberszerető, társaságkedvelő, alkalmazkodó, kalandvágyó, filozófus, igazságkereső, spirituális, az emberi jogokért küzd, nagy tudású, művelt, nagylelkű stb.

Rontott tulajdonságok

A Nyilasban álló Uránusz néhány rossz tulajdonsága:

– lázadó, meggondolatlan, kiszámíthatatlan, hajlamosak a kockázatvállalásra és az önveszélyeztetésre stb.

Uránusz a Nyilasban – Általános információk

A Nyilas jegye a magasabb bölcsesség, a mély gondolkodás és filozófia, a filozófusok, a spiritualitás, a szellemi tudás és fejlődés, a felsőoktatás, a professzorok, az egyetemek, a főiskolások, a főiskolák, a tanárok, a tanítás, a szerkesztők, a szerkesztés, a kiadás, a reklám, a reklámügynökök, a könyvesboltok, a könyvkereskedők stb.

Az utazók és az utazás, különösen a távoli helyekre utazás bolygója is. Az utazási irodákat és az utazási irodákat is uralja. A Nyilas uralkodik a távoli kommunikáció, az idegenek, idegen kultúrák és idegen országok felett.

A kalandok és kalandorok, a felfedezések és felfedezők, a repülővel való utazás, a légi közlekedés, a légiutas-kísérők, a repülőmérnökök, a pilóták, a nemzetközi és belföldi kereskedelem stb. uralkodója.

A Nyilas a jogi szakma, a jog, a jogi ügyek, az ügyvédek, a bírák, a bírói rendszer, a bíróságok, a jogi döntőbíráskodás, a bankok és bankárok, a katonatisztek, a tengerésztisztek, a külügyek, a külpolitika, a vallás, a vallási szervezetek, az egyházak, az egyházi ügyek, az egyházi emberek, a próféták, a papok, a humanitáriusok, a humanizmus stb. uralkodója.

Akiben az Uránusz a Nyilasban áll, az cselekszik a kitűzött célok érdekében. Gyakran nagyon spirituálisak, és gyakran részt vesznek olyan célok megvalósításában, amelyek célja a spirituális tudatosság terjesztése az emberek között és a spirituális tudatosságuk növelése.

Ezeknek az embereknek kalandvágyó szellemük van, és általában igazságkeresők. Az Uránusz hirtelen és váratlan áttörésekkel és felismerésekkel segíti őket ebben a keresésben korábban ismeretlen dolgokról.

Az ismeretek bővítésére törekszenek, és általában magasan képzettek.

Ez egy életre szóló törekvés ezeknek az embereknek. Szeretnek saját következtetéseket levonni a dolgokról, és nem csak elfogadni valaki más igazságát.

A Nyilasban álló Uránusszal rendelkező emberek minden embert egyenlőnek tekintenek. Nem tesznek különbséget az emberek között faji vagy egyéb különbségek alapján. Könnyedek, és mindenkivel jól kijönnek.

Hajlamosak ismeretségeket kötni, bárhol is vannak, és szeretnek emberek között lenni. Nem okoz nekik gondot, hogy közeledjenek az emberekhez és megismerkedjenek velük. Ezek az emberek az emberi jogok harcosai, és nem tűrik az igazságtalanságot.

Filozófiai életszemlélettel rendelkeznek, és hajlamosak a dolgokat szélesebb perspektívából szemlélni. Ezek az emberek mélyen gondolkodók, akik képesek jelentős filozófiai meglátásokra az Univerzumról és az emberi létről ezen a Földön.

Egy részük egyedülállóan érti a vallást, bár a legtöbbjük vallásos. Ezek az emberek gyakran választanak vallási ügyekkel kapcsolatos foglalkozást.

A Nyilasban álló Uránusz váratlan utazásokat hoz ezeknek az embereknek, általában távoli helyekre és repülővel. Ezek az emberek általában nem tervezik, hogy elutaznak valahová. Döntéseik hirtelen és tervezetlenül születnek, és mindenkit, néha még saját magukat is meglepik.

Szeretnek idegenekkel kommunikálni és idegen kultúrákat megismerni. Foglalkozásuk gyakran kapcsolódik az utazáshoz, amit a legjobban élveznek.

Ez az elhelyezés ezeket az embereket szabadságszeretővé és nagyon függetlenné teszi. Született optimisták, akik minden helyzetben a legjobbat várják. Bizonyos helyzetekben kiszámíthatatlan és excentrikus reakcióik lehetnek.

Ezeknek az embereknek gyakran van egy lázadó vonás a személyiségükben, ami gyakran sodorja őket kockázatos helyzetekbe, veszélyeztetve a biztonságukat, a pénzügyeiket és az általános jólétüket. Némelyikük hajlamos lehet váratlan cselekedetekkel meglepni az embereket.

Szeretnek segíteni az embereken, és általában nagylelkűek. Született humanitáriusok, gyakran valamilyen globális humanitárius ügy teljesítésére törekednek.

Sokszor a jogi szakmában dolgoznak, és gyakran felelősek a jogrendszerben bekövetkező jelentős változásokért. Sikeres bírák és ügyvédek, valamint a jogi egyetemek professzorai lehetnek.

A Nyilasban álló Uránusz gyakran hoz változásokat a vallási meggyőződésekben, új vallások, vallási társaságok és szervezetek megjelenését. Jelezheti globális spirituális mozgalmak kezdetét vagy új spirituális és vallási vezetők megjelenését.

Összefoglaló

Az Uránusz a Plútó és a Neptunusz mellett az egyik transzperszonális bolygó. Körülbelül hét évet tölt egy jegyben, ami az oka annak, hogy inkább az emberek generációira van hatással, mint az egyénekre.

Hogy meghatározzuk a személyre gyakorolt hatását, figyelembe kell vennünk a helyét az adott személy születési horoszkópjában, különösen azt, hogy melyik házban helyezkedik el, és milyen aspektusokat alkot a horoszkópban lévő bolygókkal.

Az aktuális tranzitokat és progressziókat is fontos megnézni.

A Nyilasban álló Uránusz emberei igazságkeresők, és szeretik felfedezni a saját igazságukat a dolgokról.

Egyedi vallási meggyőződésük van, és általában nagyon műveltek. Ezek az emberek szeretik a szabadságukat és nagyon függetlenek. Igazi kalandorok és szeretnek állandóan mozgásban lenni.

Szeretnek utazni és sokat utaznak, különösen távoli helyekre. Szeretnek új barátokat és ismerősöket szerezni, és szeretik, ha emberek veszik őket körül. Könnyen közelednek az emberekhez, és könnyen barátkoznak velük.

Nagyon érdekesek, és az emberek szeretnek a társaságukban lenni.

Jószívű és nagylelkű természetük van, és szeretnek segíteni az embereken. Igazi humanitáriusok, akik néha az életüket is valamilyen globális humanitárius ügy teljesítésének szentelik.

Sokszor jogi pályára lépnek, vagy az utazást választják foglalkozásul.

Ezoichirdetés

Szponzorált

Loading…

Még több érdekes cikk:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.