Pantheism Vs Panentheism

aug 14, 2021
admin

Két könnyen összekeverhető filozófiai eszme a panteizmus vs. panentheizmus. Próbáljunk meg egy kicsit beleásni ebbe a témába, hogy lássuk, mik a különbségek, és mit mond róluk a Szentírás.Pantheizmus vs. pánentheizmus: Definitions Beliefs Explained

Pantheism Vs Panentheism: Definitions Beliefs Explained

Mi a panteizmus?

A panteizmus olyan filozófiai meggyőződés, amely szerint Isten egyenlővé tehető a világegyetemmel és azzal, ami benne van. Nem ugyanaz, mint a panteizmus, de nagyon hasonló. A panteizmusban maga a világegyetem isteni. Ez ellentétben áll a teizmussal, amely szerint az egész világegyetem Istenen kívül áll. A panteisták gyakran deterministák a történések megértésében.

A panteizmus azt a hitet támogatja, hogy Isten mindent meghatároz. A görög sztoikusok ezt a filozófiai nézetet vallották. Azt állítják, hogy Isten csak így tudhat mindent – ha Ő maga minden. A panteisták Istent látják a virág szépségében, a virágot pedig Isten részének. Ez ellentétes a Szentírással.

Problémák a panteizmussal: A Szentírás értékelése

A Biblia azt tanítja, hogy az Atya Isten szellem, és nem fizikai lény. A Biblia azt is tanítja, hogy Isten teremtett mindent. A panteizmus nem logikus, mert nem enged meg egy teremtőt. A kereszténység helyesen különíti el az Atya Istent mint Teremtőt a teremtésétől és a teremtett lényektől.”

Zsoltárok 19:1 “Az egek hirdetik Isten dicsőségét, és az ég felül az ő keze munkáját hirdeti.”

János 4:24 “Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”

János 1:3 “Minden ő általa lett, és nélküle nem lett semmi, ami lett. “

Mi a panentheizmus?

A panentheizmus Monista monoteizmus néven is ismert. Ez az a filozófiai meggyőződés, hogy minden dolog Isten: az Isten minden dolgot és minden dolog minden aspektusát áthatja, és hogy Ő meghaladja azt. Azt állítja, hogy Isten minden a világon, és mégis nagyobb a világnál. Az egész természet istenség, és az istenség mégis transzcendens. A pánentheizmus ellenzi a teológiai determinizmust, és a legfőbb cselekvő birodalmán belül a cselekvő ágensek sokaságát vallja. A panentheizmus nem determinizmus, mint ahogyan a panteizmus gyakran az. Logikailag ennek nincs értelme. Ha az istenség minden ismert és ismeretlen, akkor mitől és hová lehet meghaladni?

Problémák a pánentheizmussal: Szentírási értékelés

A pánentheizmus nem szentírásszerű. A panentheizmus azt mondja, hogy isten olyan, mint egy ember, ami eretnek. Isten nem tanul, mert Ő már mindent tud. Isten tökéletes, örökkévaló, és nem korlátozza a teremtése.”

1Krónika 29:11 “Tiéd, Uram, a nagyság és a hatalom és a dicsőség és a győzelem és a fenség, mert minden, ami az égben és a földön van, a tiéd. A tiéd az ország, Uram, és te vagy mindenek fölé magasztalt fő.”

Zsoltárok 139:7-8 “Hová menjek a te Lelkedtől? Vagy hová meneküljek a te jelenléted elől? Ha felszállok a mennybe, te ott vagy! Ha a pokolban vetem ágyamat, te ott vagy!”

Zsoltár 147:4-5 “Megszámlálja a csillagok számát, mindet nevén nevezi. 5 Nagy a mi Urunk, és hatalmas a hatalma, végtelen az ő értelme.”

Következtetés

Bizonyosak lehetünk abban, hogy a Biblia Istene az egyetlen és igaz Isten. A panteizmus és a pánteizmus nem működik, ha logikai szemüvegen keresztül nézzük. És azt sem erősítik meg, amit a Biblia mond – amit Isten mond magáról.

Rómaiakhoz 1:25 “Az Istenről szóló igazságot hazugságra cserélték, és inkább a teremtett dolgokat imádták és szolgálták, mint a Teremtőt – akit örökké dicsérnek. Ámen.”

Ézsaiás 45:5 “Én vagyok az Úr, és nincs más, rajtam kívül nincs Isten. Én megerősítelek téged, bár nem ismertél el engem.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.