Hmong

jan 16, 2022
admin

Alternatív név: Miao-Yao.

Áttekintés. A hmong-mien egy körülbelül harminc nyelvből álló nyelvcsalád, amelyet a miao és yao népcsoportok beszélnek Dél-Kínában és Észak-Délkelet-Ázsiában. Bár számos közös vonása van az azonos területen élő nyelvekkel (kínai, tai-kadai és mon-khmer), genetikailag nem tekinthető rokonnak velük. A hmong-mieng nyelvek egyszótagúak és tonálisak, feltűnően nagy mássalhangzó-állományuk van, és nem flektívek.

Eterjedés. A hmong-mien beszélők magja Dél-Kínában él, különösen Guizhou, Guangxi, Hunan és Yunnan tartományokban, kisebb mértékben jelen vannak Szecsuánban, Guangdongban, Hubeiban, Csianghsziban és Hainan szigetén. A XIX. század folyamán és a XX. század elején a han kínaiak terjeszkedése nyomására Észak-Vietnamba, Laoszba és Thaiföldre költöztek. A vietnami háború végét követően hmong-mien nyelvűek tízezrei vándoroltak ki Franciaországba, az USA-ba és Ausztráliába.

Térkép a hmong-mien nyelvek elterjedéséről

Belső osztályozás. A hmong-mien két alcsaládra oszlik, amelyeket hmongoknak és mieneknek (a kínaiak miao és yao néven ismerik) neveznek. A család fő nyelvei:

Szakmai beszélők: A legutóbbi kínai népszámlálási adatok pontatlansága miatt, amely összekeveri az etnikumot a nyelvvel, nem lehet pontosan megbecsülni a hmong-mien beszélők számát. Ez 7 és 10 millió között lehet, ebből 85 % Kínában.

MAGYAR JELLEMZŐK

 1. ✦ Fonológia

 2. – Szószerkezet. A legtöbb hmong-mien szó egyszótagú. Egy vagy több mássalhangzóval kezdődnek, amelyet magánhangzó és néha egy záró mássalhangzó követ.

 1. – Mássalhangzók. A hmong nyelvek számos kezdeti mássalhangzóval rendelkeznek, köztük retroflex, uvuláris és glottális hangokkal, a szokásos labiális, dentális/alveoláris, palatális és veláris hangok mellett. A hangnélküli megállók és az affrikáták gyakoribbak, mint a hangzók. A megállók és az affrikáták lehetnek aspiráltak vagy prenazalizáltak, ami négyféle kontrasztot eredményez: hangtalan aspirálatlan, hangtalan aspirált, hangtalan prenazalizált és hangos. Azok a nyelvek, amelyekben nincsenek hangos megállók (mint a hmong), ejthetnek hangtalan megállót prenazalizációval és aspirációval is, ami egy kissé eltérő négyirányú kontrasztot eredményez, amelyben minden megálló hangtalan: unaspirated, unaspirated prenasalized, aspirated, aspirated prenasalized.

 2. A hmong mássalhangzórendszerek másik érdekes jellemzője a hangtalan és a hangos nazálisok kontrasztos párjainak előfordulása (a hangtalan nazálisok viszonylag ritkák a világnyelvekben). Az egyetlen megengedett végső mássalhangzó a dentális és veláris nazális (n, ŋ). Ezzel szemben a mien kezdeti mássalhangzók leltára kisebb, de több mássalhangzó megengedett a végső helyzetben, köztük három nazális (m, n, ŋ) és három stop (p, t és glottális ʔ).

 1. – Hangok. Minden hmong-mien nyelv tonális. Sokukban kivételesen sok a hangszínkontraszt, amely elérheti a tizenegyet vagy tizenkettőt is. Ezek a lexikai megkülönböztetést szolgálják. A hangmagassági kontrasztok mellett a hmong-mien hangoknak különböző hangminőségük is lehet, például “lihegő” vagy “nyikorgó”.

 1. ✦ Morfológia

 2. – A hmong-mien izoláló nyelvek. A főneveket nem flektálják számra, esetre vagy nemre; az igéket nem jelölik időre, hangulatra, személyre vagy számra.

 1. – Új szavak képezhetők összetételezéssel és reduplikációval. A főnevek felsorolásakor számnévosztályozóra van szükség.

 1. – A kínai nyelvvel ellentétben nincsenek utótagok és csak korlátozott számú előtag van.

 1. – Gyakoriak a soros igeképzők. Két vagy több egymás melletti igét tartalmaznak (közbeiktatott kötőszó nélkül), amelyek mindegyike ugyanazt az alanyt használja. Általában szorosan összefüggő cselekvések sorozatát fejezik ki.

 1. ✦ Szintaxis

 2. – Az inflexiók teljes hiánya miatt a szórend és a határozószók elengedhetetlenek a szintaktikai kapcsolatok meghatározásához. Általában az angolhoz hasonlóan az alany megelőzi az igét, amelyet a tárgy követ (SVO). A főnévi mondaton belül a birtokos és az osztályozó jelzők általában megelőzik a főneveket, míg a melléknevek a főnevet követik.

 1. – Partikulák a mondat végére kerülhetnek a beszélő lelkiállapotának kifejezésére, mint például bizonytalanság, megerősítés, türelmetlenség stb.

Lexikon. A hmong-mien nyelveknek van egy speciális szófajtája, az úgynevezett ideofonok, amelyek élénk érzeteket vagy érzékszervi észleléseket idéznek fel, például szagot, színt, hangot, alakot, mozgást stb. Sokuk reduplikációval keletkezik és/vagy onomatopoetikus jellegű. A kínaiul beszélő népekkel való hosszú együttélés a kínai kölcsönszavak tömeges beáramlásához vezetett.

 1. © 2013 Alejandro Gutman és Beatriz Avanzati

További olvasmány

-Hmong-mien nyelvtörténet. M. Ratliff. Ausztrál Nemzeti Egyetem (2010).

-‘A hmong-mien nyelvek’. D. Strecker. In Linguistics of the Tibeto-Burman Area 10(2), 1-11 (1987).

-The Languages of East and Southeast Asia. An Introduction. C. Goddard. Oxford University Press (2005)

-Language Atlas of China. S. A. Wurm. Longman (1987).

 1. Top Home Alfabetikus index Osztályozási index Legnagyobb nyelvek & Családok Szójegyzék

.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.