Démoszthenész: Demoszthenész: Az ókori Görögország híres szónoka

szept 30, 2021
admin

Demoszthenész: Az ókori Görögország híres szónoka

Az oldalon

Bevezetés az ókori Görögországba
Az ókori Görögország szójegyzéke
Az ókori Görögország idővonala
Az ókori Görögország térképei
Az ókori Görögország linkjei

Az oldal megosztása

Follow This Site

Follow SocStudies4Kids on Twitter

Az ókori görög idők leghíresebb és legtiszteltebb szónoka Démoszthenész volt, aki Görögország aranykorában élt, és Athénban szerezte otthonát és hírnevét.

Demoszthenész gyakorló

Jómódú családba született Kr. e. 384-ben; 7 éves volt, amikor apja meghalt, és az örökség nem volt nagy, mert gyámjai – két testvére (Aphobosz és Démophón) és egy Therippidész nevű barátja – a vagyon nagy részét még Démoszthenész nagykorúsága előtt elköltötték. Ez a szerencsétlenség erős vágyat ébresztett a fiúban, hogy gyámjait törvényesen megfizettesse, és így arra sarkallta, hogy jogot tanuljon.

Demoszthenész alacsony testalkatú volt, és arra a következtetésre jutott, hogy nem sok jövője van az atlétikában vagy a katonaságban. A görög életrajzíró, Plutarkhosz szerint beszédhibája is volt, ami miatt elzárkózott, hogy leküzdje. Ebből adódott az a közismert, de valószínűleg fantáziadús történet, hogy úgy tanult meg tisztán és hangosan beszélni, hogy kavicsokat tett a szájába, és tükör előtt gyakorolta, vagy úgy, hogy megpróbált a hullámok morajlása fölött beszélni. Egy másik történet arról szól, hogy beszédállóképességét úgy növelte, hogy futás közben verseket szavalt.

Demoszthenész sikeresen perelt Aphobosz, a testvére ellen, és a bíróságon döntést is nyert; ami az örökségből addigra megmaradt, az azonban nem volt sok. Két másik gyám ellen is döntést nyert, de a kifizetés ismét minimális volt. Amit ezeken a tárgyalásokon szerzett, az a közönség előtti beszédtapasztalat volt.

Ezt a tapasztalatot arra használta fel, hogy beszédeket írjon másoknak, akiknek bíróságra kellett menniük. Abban az időben mindenkinek, aki pert indított vagy akit bepereltek, magáért kellett beszélnie a bírák vagy a gyűlés előtt. Démoszthenész nagyhatású szónokként és tehetséges beszédíróként egyaránt ismertté vált. (A görög kifejezés logográfus volt.)

354-ben, 30 éves korában Démoszthenész megtartotta első nagy beszédét a gyűlés előtt. Az Ecclesia, ahogyan más néven nevezték, azért gyűlt össze, hogy eldöntse, mit tegyen a Perzsa Birodalomból érkező esetleges fenyegetés nyomán. Démoszthenész “A haditengerészeti táblákról” című beszéde segített meggyőzni a gyűlést, hogy engedélyezze a haditengerészeti erők megerősítését, és egyúttal módot is nyújtott annak finanszírozására – a gazdagok megadóztatásával.

Ez több mint 120 évvel a görög-perzsa háborúkban aratott görög győzelem és 50 évvel Athénnak a peloponnészoszi háborúkban elszenvedett veresége után történt. Perzsia ismét érvényesítette dominanciáját a Földközi-tenger térségében. Éppen egy évvel azelőtt, hogy Démoszthenész elmondta haditengerészeti beszédét, Athén békét kötött III. Artaxerxész perzsa császárral; a megállapodás értelmében Athénnak ki kellett vonnia erőit Kis-Ázsiából.

Athén szintén, Kr. e. 359-ből származóan, küzdött Makedón ellen. Az ottani új király, II. Fülöp terjeszkedésre szánta el magát, és nagy hadsereget épített ki, hogy ezt elősegítse. Megérezve, hogy Fülöp egyre nagyobb görög területeket akar bekebelezni, Démoszthenész nekilátott, hogy a gyűlésen felszólalva szembeszálljon vele. Egy sor erőteljes beszédben, amelyet a történészek később Filippikáknak neveztek el, Démoszthenész óva intett mindenféle szövetségtől Fülöppel vagy a vele szembeni tiszteletadástól.

Démoszthenész

Makedón elfoglalta az ellenőrzést Olynthosz városa felett, amely Athénhoz fordult segítségért; a gyűlés Démoszthenész három erőteljes szónoklata ellenére ezt elutasította. Athén és Makedón Kr. e. 346-ban békeszerződést kötött (Filokratész békéje), és Démoszthenész volt az egyik tárgyaló fél. Athént szintén egy férfi, Aiszkhines képviselte. A tárgyalások során Philipposz figyelmen kívül hagyta Démoszthenészt, és figyelmét Aiszkhinesre összpontosította; ez volt a kezdete a két athéni közötti évtizedes ellenségeskedésnek.

Démoszthenész visszatért Athénba, és “A békéről” című beszédében felszólalt a gyűlésen, figyelmeztetve, hogy Philipposzban nem lehet megbízni, akárhány békeszerződést is ír alá. Kr. e. 344-ben Démoszthenész elmondta a második Filippikát, kiemelve Makedónnak a közelmúltban Spárta és Théba ellen folytatott háborús tevékenységét. A Harmadik Filippik Kr. e. 341-ben jött, és azt eredményezte, hogy Démoszthenész megkapta a haditengerészet irányítását és egy Philipposz elleni nagy szövetség tervezője lett.

A szövetség azonban nem volt ellenfele Philipposznak és a dicsőített makedón falanxnak, és az eredmény egy hatalmas makedón győzelem lett Kr. e. 338-ban, a chaeroneai csatában. Ebben a kulcsfontosságú csatában Fülöp híres fia, Alexandrosz állt az élre, és segített biztosítani a győzelmet.

Amikor Fülöp i. e. 336-ban rejtélyes körülmények között meghalt, Alexandrosz vette át az uralmat Makedóniában, és folytatta apja munkáját, mind a görög városállamok leigázásában, mind a Perzsia elleni háború előkészítésében. Macedónia újra és újra győzedelmeskedett. Egy alkalommal Alexandrosz követelte Démoszthenész és más híres athéniak megadására, akik hajthatatlannak bizonyultak; egy különleges athéni tárgyalónak sikerült visszavonnia ezt a parancsot, és Démoszthenész, Aiszkhines és a többiek megéltek egy újabb napot.

Démoszthenész szónoklata

Démoszthenész leghíresebb beszéde talán “A koronáról”, amelyet Kr. e. 330-ban mondott.Kr. e. Végül sikerült perbe fognia régi ellenfelét, Aiszkhineszt, akit államellenes bűncselekményekért elítéltek, és száműzetésbe kényszerítettek.

Ironikus módon hat évvel később magát Démoszthenészt is bűnösnek találták államellenes bűncselekményben, és börtönbe vetették. Amikor Nagy Sándor Kr. e. 323-ban meghalt, Athén visszahívta Démoszthenészt a száműzetésből. Hazatérése azonban rövid életű volt, amikor Alexandrosz utódja, Antipatrosz megszálló sereggel érkezett, és felszólította az athéniakat, hogy Démoszthenészt ítéljék halálra. Ahelyett, hogy szembenézett volna egy ilyen ítélet kilátásba helyezésével, Démoszthenész elmenekült, és mivel Kalúriában elfogták, Kr. e. 322-ben mérgezéssel maga intézte el a halálát.

Démoszthenészről úgy tartják, hogy megnősült, és egy gyermeke született, egy lánya. A történészek mindkét pontban nem értenek egyet.

Demoszthenész, valamint szónoklatainak és logográfiájának hatása hosszú és széles körű. Néhány száz évvel később, amikor Cicero római szónok felállt a szenátusban, és egy sor beszédet mondott Marcus Antonius ellen, a rómaiak Cicero beszédeit filippikának nevezték. A szónoklást tanuló rómaiak Démoszthenész beszédeit tanulmányozták. Részben az Alexandriai Könyvtár, valamint a későbbi írástudók és tudósok erőfeszítéseinek köszönhetően több mint 60 Démoszthenész által elmondott és/vagy írt beszéd maradt fenn.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.