Afganisztán

dec 17, 2021
admin

Milyen magas a gyermekházasságok aránya? Mekkora problémát jelent a gyermekházasság?

Az afgán lányok 28%-a 18 éves kora előtt, 4%-a pedig 15 éves kora előtt házasodik meg.

Az afgán fiúk 7%-a 18 éves kora előtt házasodik.

A világon Afganisztánban a 20. legmagasabb a 18 éves kora előtt házasodott vagy házasságban élő nők abszolút száma – 522 000 – a világon.

A legalacsonyabb medián életkor az első házasságkötéskor (az életkor, amikor a válaszadók fele már férjhez ment) Nimrozban van, 15,9 év.

A gyermekházasságnak vannak országspecifikus mozgatórugói ebben az országban?

A gyermekházasságot a nemek közötti egyenlőtlenség és az a hit mozgatja, hogy a lányok valamilyen módon alacsonyabb rendűek, mint a fiúk.

A gyermekházasságot Afganisztánban a következők is befolyásolják:

  • Az oktatás szintje: A kormányzati adatok azt mutatják, hogy a nem tanuló lányok háromszor nagyobb valószínűséggel házasodnak meg 18 éves koruk előtt, mint azok a lányok, akik középfokú vagy magasabb végzettséggel rendelkeznek. A Human Rights Watch 2017-es jelentése kimutatta, hogy amikor egy lányt férjhez adnak, gyakran a nővérének kell átvennie a háztartási feladatokat, és ennek következtében kimarad az iskolából, és kiszolgáltatottá válik a gyermekházasságnak. Már a házasság várakozása is arra kényszerít néhány lányt, hogy otthagyja az iskolát.
  • Káros hagyományos gyakorlatok: Az ártalmas hagyományos gyakorlatok gyakran gazdaságilag motiváltak. A házasságot tranzakciós szemléletűnek tekintik, ami pénz- és árucserével jár. A lányokat e tranzakció részének tekintik, például potenciális háztartási munkaforrásként. A gyermekházasságot néha a rivális családok közötti kapcsolatok erősítésére és a viták rendezésére használják – ez a baad néven ismert gyakorlat. A lányoknak kevés beleszólásuk van ebbe, és gyakran súlyos fizikai és érzelmi bántalmazásnak vannak kitéve. Amikor megpróbálnak megszökni, néha letartóztatják őket zina (szökés) miatt, amit erkölcsi bűncselekménynek tekintenek. A baadl a lányoknak a családok közötti házassági cseréje, akár születésük előtt, akár már kétéves korukban.
  • Hagyományos hozzáállás: Az Asia Foundation 2014-es tanulmánya szerint a városi területeken élő fiatalabb, egyedülálló afgánok sokkal inkább támogatják a lányok idősebb korban történő házasságát, mint a vidéki területeken élő idősebb, házas afgánok.
  • Gyenge jogi keretek: Az a feltételezés él, hogy a házasság nem tartozik a kormányzat hatáskörébe, és hogy a házasság témájában a vallási és közösségi vezetők a kompetensek. A törzsi, családi és vallási közösségek által kikényszerített párhuzamos jogrendszerek elterjedtsége korlátozza a gyermekházassággal kapcsolatos keretek érvényesítésének lehetőségét.
  • Serdülőkori terhesség: Afganisztánban a serdülőkori gyermekvállalás többsége házasságon belül történik. Bár a gyermekvállalás közvetlenül a házasságkötés után is bekövetkezhet, a lányok a házasság előtti szex és a házasságon kívüli gyermekvállalás társadalmi megbélyegzésének elkerülése érdekében házasodhatnak.

A természeti katasztrófák, konfliktusok és járványok előtti, alatti és utáni helyzetek széles skáláját foglalhatják magukban a humanitárius helyzetek. Ezek súlyosbítják a szegénységet, a bizonytalanságot és a szolgáltatásokhoz, például az oktatáshoz való hozzáférés hiányát. Ezek a tényezők elősegíthetik a gyermekházasságot, és válság idején a családok gyakran úgy tekintenek arra, hogy lányaikat férjhez adják, hogy elkerüljék a nagyobb gazdasági nehézségeket és megvédjék a lányokat az erőszaktól. Afganisztánban közel 35 éve tart a konfliktus, és az általános biztonsági helyzet továbbra is feszült az egész országban. 2019 januárja és augusztusa között több mint 230 000 ember menekült el otthonából a konfliktus miatt, így a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek száma közel 3,4 millióra emelkedett.

  • Kitelepítés: Az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok számára a gyermekházasság túlélési taktikának tűnhet. A Norvég Menekültügyi Tanács 2015-ös tanulmánya például kimutatta, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült lányokat gyakran idősebb férfiakhoz adják férjhez, akik képesek hozományt fizetni és támogatni őket az élelmezési bizonytalanság idején.

Visszatérők: A jelentések szerint sok Afganisztánba visszatérő menekült lányt fenyeget a gyermekházasság veszélye, mivel nem férnek hozzá az oktatáshoz, és nem jogosultak az ENSZ-ügynökségek segélyére. A családok túlélési taktikának tekintik a lányaik korai házasságának megszervezését.

Mit vállalt ez az ország?

Afganisztán vállalta, hogy 2030-ig felszámolja a gyermek-, korai és kényszerházasságot a Fenntartható Fejlődési Célok 5.3. célkitűzésével összhangban. A 2017-es magas szintű politikai fórumon tartott önkéntes nemzeti felülvizsgálata során a kormány kiemelte, hogy azon dolgozik, hogy 2030-ra 10%-ra csökkentse a törvényes kor előtt házasodó lányok számát.

Afganisztán társszerzőként támogatta az ENSZ Közgyűlésének 2013-as és 2014-es, a gyermek-, korai és kényszerházasságról szóló határozatait. Afganisztán 1994-ben ratifikálta a gyermek jogairól szóló egyezményt, amely a házasságkötés alsó korhatárát 18 évben határozza meg.

Afganisztán 1994-ben ratifikálta a gyermek jogairól szóló egyezményt, amely a házasságkötés alsó korhatárát 18 évben határozza meg. Afganisztán 2003-ban ratifikálta a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt, amely kötelezi az államokat, hogy biztosítsák a szabad és teljes beleegyezést a házasságkötéshez.

2011-ben a Gyermekjogi Bizottság aggodalmát fejezte ki a polgári jog, a saría és a szokásjogok közötti ellentmondások miatt a házasságkötés törvényes alsó korhatárát illetően, valamint a korai és kényszerházasságok megelőzésére és megszüntetésére irányuló hatékony intézkedések hiánya miatt. 2019-ben a bizottság további információkat kért az afganisztáni gyermekházasságok kezelését célzó jogi és politikai fejleményekről.

2013-ban a CEDAW-bizottság aggodalmát fejezte ki a nőkre nézve káros hátrányos gyakorlatok, köztük a gyermekházasságok fennmaradása miatt. 2019-ben a CEDAW-bizottság további információkat kért a káros gyakorlatok, köztük a gyermekházasság megszüntetésére irányuló politikák és programok végrehajtásáról.

A 2014-es egyetemes időszakos felülvizsgálat során Afganisztán támogatta a jogszabályok felülvizsgálatára vonatkozó ajánlásokat annak biztosítása érdekében, hogy a polgári törvényekben és a saría szabályaiban szereplő házassági életkorok összhangban legyenek a nemzetközi normákkal. A 2019-es egyetemes időszakos felülvizsgálat során Afganisztán támogatta azokat az ajánlásokat, amelyek szerint lépéseket kell tenni a korai és gyermekházasságok megszüntetésére a gyermekházasságokra vonatkozó nemzeti terv végrehajtása és a káros hagyományos gyakorlatok megszüntetését célzó tudatosságnövelő programok kidolgozása révén.

Afganisztán tagja a gyermekek elleni erőszak felszámolására irányuló dél-ázsiai kezdeményezésnek (SAIEVAC), amely 2015 és 2018 között regionális cselekvési tervet fogadott el a gyermekházasság felszámolására.

A Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség (SAARC) képviselői, köztük Afganisztán is, 2014-ben elkötelezték magukat a gyermekházasság ázsiai felszámolására irányuló katmandui cselekvési felhívás mellett. Kötelezettségvállalásának részeként Afganisztán biztosítani fogja a gyermekmenyasszonyok számára a jogorvoslathoz való hozzáférést, és egységes, 18 éves törvényes alsó korhatárt vezet be a házasságkötéshez.

Afganisztán a Globális Partnerség az Oktatásért (GPE) fejlődő partnerországa.

Mit tesz a kormány a probléma nemzeti szintű kezelése érdekében?

2017. április 19-én a Nőügyi Minisztérium és az Információs és Kulturális Minisztérium nemzeti cselekvési tervet indított a korai és gyermekházasság felszámolására. A tervet az UNFPA Afganisztánnal együttműködve dolgozták ki, és a nemzetközi közösséggel folytatott számos konzultációt követően. Az UNICEF jelentése szerint ezek a szakpolitikák és jogszabályok még nem fejtettek ki komoly hatást.

2019 februárjában Afganisztán elindította a lányok oktatásával kapcsolatos politikát. Az UNICEF szerint a politika rendelkezéseket tartalmaz a gyermekházasságok ágazatközi együttműködésen keresztül történő csökkentésére.

Az UNICEF-től Afganisztán támogatást kapott az általános anyakönyvezés 2024-ig történő biztosításához is, beleértve a születések nyilvántartását, mint a gyermekházasságok elleni küzdelem fenntartható beavatkozását.

A gyermekjogi bizottság 2019-es jelentése szerint az Afganisztáni Független Emberi Jogi Bizottság (AIHRC), amelynek feladata az emberi jogi helyzetek védelme és előmozdítása Afganisztán-szerte, országos képzést tartott Kabulban a gyermekjogi munkatársai számára. Ezen a tanfolyamon az alkalmazottak a kiszolgáltatott gyermekek és a jogi támogatás, a gyermekházasságok megelőzése és a fegyveres konfliktusok során a gyermekek támogatásának módjait tanulmányozták.

A nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló törvényt (EVAW), amely a szexuális zaklatás és a nemi alapú erőszak, köztük a gyermekházasság és más káros gyakorlatok ellen irányul, 2009-ben írta alá az akkori elnök. Egy 2018-as ENSZ-jelentés szerint azonban az afgán büntető igazságszolgáltatási rendszer még mindig nagymértékben figyelmen kívül hagyja a nők és lányok elleni erőszakot.

Melyek a házasságkötés minimális jogi keretei?

Az Afgán Köztársaság 1977. évi polgári törvénykönyvének 70. cikke szerint a házasságkötési korhatár lányok esetében 16 év, fiúk esetében 18 év. Ha egy lány még nem töltötte be a 16. életévét, a házasságot az apja vagy egy bíró engedélyével lehet megkötni.

Az Afganisztáni Köztársaság 1977. évi polgári törvénykönyvének 71. cikke szerint 15 év alatti lány házassága nem megengedett, azonban a vallási és szokásjogok ellentmondanak a polgári jognak, és elsőbbséget élveznek azzal szemben. Nem állnak rendelkezésre adatok a házasságkötés törvényes alsó korhatárára vonatkozóan Afganisztánban, miután minden kivételt figyelembe vettek.

A családvédelmi törvénytervezet jelenleg felülvizsgálat alatt áll, amelyben a lányok és fiúk házassági korhatára egyenlően 18 év lenne.

Forrás

Central Statistics Organization and Afghanistan Ministry of Public Health, Afghanistan Demographic and Health Survey 2015, 2017, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR323/FR323.pdf (hozzáférés: 2020. január).

Government of Afghanistan, SDGs’ Progress Report Afghanistan, 2017,

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16277Afghanistan.pdf (hozzáférés 2020. január).

South Asia Initiative to End Violence Against Children, , 2018, http://www.saievac.org/ (hozzáférés 2019. december).

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan, Child Marriage in Afghanistan: Changing the Narrative, 2018, https://www.unicef.org/afghanistan/reports/child-marriage-afghanistan (hozzáférés: 2019. december).

UNFPA Afghanistan, Child Marriage, , 2017, http://afghanistan.unfpa.org/node/15233 (hozzáférés: 2020. január).

UNICEF globális adatbázisok 2020, Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), Demographic and Health Surveys (DHS) és más nemzeti felmérések alapján. Népesedési adatok az Egyesült Nemzetek Szervezete, Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya, Népesedési Osztály (2019). World Population Prospects 2019, online kiadás. Rev. 1.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Injustice and Impunity. Mediation of Criminal Offences of Violence against Women, 2018, https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_ohchr_evaw_report_2018_injustice_and_impunity_29_may_2018.pdf (hozzáférés 2020. január).

World Bank, Maternal Mortality Ratio, , 2019, https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT (hozzáférés 2020. január).

* A gyermekházasság gyakorisága a 20-24 éves nők azon aránya, akik 18 éves koruk előtt házasodtak vagy házasságban éltek (UNICEF State of the World’s Children, 2017)

.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.