Imperial News

jun 29, 2021
admin

Forskere har fundet spor af regnskov nær Sydpolen for 90 millioner år siden, hvilket tyder på, at klimaet var usædvanligt varmt på det tidspunkt.

Et hold fra Storbritannien og Tyskland har fundet skovjord fra kridttiden inden for 900 km fra Sydpolen. Deres analyse af de bevarede rødder, pollen og sporer viser, at verden på det tidspunkt var meget varmere end hidtil antaget.

Bevaringen af denne 90 millioner år gamle skov er usædvanlig, men endnu mere overraskende er den verden, som den afslører. Professor Tina van de Flierdt

Fundet og analysen blev udført af et internationalt forskerhold under ledelse af geovidenskabsfolk fra Alfred Wegener Instituttets Helmholtz Center for Polar- og Havforskning i Tyskland og med deltagelse af forskere fra Imperial College London. Deres resultater er offentliggjort i dag i Nature.

Medforfatter professor Tina van de Flierdt fra Department of Earth Science & Engineering på Imperial sagde: “Bevaringen af denne 90 millioner år gamle skov er usædvanlig, men endnu mere overraskende er den verden, som den afslører. Selv i måneder med mørke var sumpede tempererede regnskove i stand til at vokse tæt på Sydpolen, hvilket afslører et endnu varmere klima, end vi havde forventet.”

Varmeste periode i de sidste 140 millioner år

Arbejdet tyder også på, at kuldioxidniveauet (CO2) i atmosfæren var højere end forventet i midten af kridttiden for 115-80 millioner år siden, hvilket udfordrer klimamodellerne for den periode.

Midt-kridttiden var dinosaurernes storhedstid, men var også den varmeste periode i de sidste 140 millioner år med temperaturer i troperne på helt op til 35 grader Celsius og et havniveau, der lå 170 meter højere end i dag.

To personer ser på cylindere af sten
Professor Tina van de Flierdt og Dr. Johann Klages arbejder på en prøve af gammel jordbund. Credit: T. Ronge, Alfred-Wegener-Institut

Derimod vidste man meget lidt om miljøet syd for den antarktiske cirkel på dette tidspunkt. Nu har forskere fundet beviser for en tempereret regnskov i regionen, som man ville finde i New Zealand i dag. Dette skete på trods af en fire måneders polarnat, hvilket betyder, at der i en tredjedel af hvert år ikke var noget livgivende sollys overhovedet.

Forekomsten af skoven tyder på, at gennemsnitstemperaturen var omkring 12 grader celsius, og at der sandsynligvis ikke var en iskappe på Sydpolen på det tidspunkt.

Rekonstruktion af klimaet

Beviserne for den antarktiske skov stammer fra en sedimentkerne, der blev boret ned i havbunden nær Pine Island- og Thwaites-gletscherne i det vestlige Antarktis. Et afsnit af kernen, som oprindeligt ville være blevet aflejret på land, fangede forskernes opmærksomhed med sin mærkelige farve.

Kort over verden med kontinenterne omlagt og med markering af borestedet nær den gamle sydpolTeamet CT-scannede afsnittet af kernen og opdagede et tæt netværk af fossile rødder, som var så velbevaret, at de kunne skelne individuelle cellestrukturer. Prøven indeholdt også utallige spor af pollen og sporer fra planter, herunder de første rester af blomstrende planter, der nogensinde er fundet på disse høje antarktiske breddegrader.

For at rekonstruere miljøet i denne bevarede skov vurderede holdet de klimatiske forhold, som planternes moderne efterkommere lever under, og analyserede temperatur- og nedbørsindikatorer i prøven.

Dækket af tæt vegetation

De fandt, at den årlige middeltemperatur i luften var omkring 12 grader celsius; omkring to grader varmere end middeltemperaturen i Tyskland i dag. De gennemsnitlige sommertemperaturer var omkring 19 grader Celsius, vandtemperaturerne i floder og sumpe nåede op på 20 grader, og mængden og intensiteten af nedbør i Vestantarktis svarede til dem i det nuværende Wales.

For at opnå disse forhold konkluderer forskerne, at det antarktiske kontinent for 90 millioner år siden var dækket af en tæt vegetation, at der ikke fandtes landis-masser i størrelsesordenen af en indlandsis i Sydpolregionen, og at CO2-koncentrationen i atmosfæren var langt højere end tidligere antaget for kridttiden.

To personer i et mørkt rum foran skærme, der viser havboringer
I operationscenteret om bord på RV Polarstern. Credit: T. Ronge, Alfred-Wegener-Institut

Den ledende forfatter Dr. Johann Klages fra Alfred Wegener Instituttets Helmholtz Center for Polar- og Havforskning sagde: “Før vores undersøgelse var den generelle antagelse, at den globale kuldioxidkoncentration i kridttiden var ca. 1000 ppm. Men i vores modelbaserede eksperimenter krævede det koncentrationsniveauer på 1120 til 1680 ppm for at nå op på de gennemsnitlige temperaturer dengang i Antarktis.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.