ArtikelLangvarige psykologiske og fysiologiske virkninger af hedeslag

jul 29, 2021
admin

Hedeslag fører kun sjældent til permanente neurologiske underskud, og rekonvalescensen er næsten fuldstændig. Der er dog nogle sporadiske beskrivelser af forstyrrelser, der varede i op til 4 måneder. Der er kun nævnt lidt i litteraturen om tilbageværende personlighedsændringer og sene neurologiske bivirkninger. Nærværende undersøgelse blev gennemført for systematisk at følge sene personligheds- og adfærdsmæssige abnormiteter i en population af ofre for hedeslag. Denne undersøgelse analyserede 21 unge forsøgspersoner (alder: 21 ± 2 år), som blev ramt af hedeslag. De blev inviteret til en fysiologisk og psykologisk opfølgende undersøgelse mindst 6 måneder efter indlæggelsen. Den psykologiske vurdering bestod af den selvrapporterede symptomcheckliste-90R (SCL-90R), som spørger om symptomer i løbet af de 2 uger forud for interviewet. Resultaterne viste, at forsøgspersonerne er psykologisk sunde, fordi deres score lå inden for normalområdet. Sammenligning med en omhyggeligt matchet kontrolgruppe forstærkede dette resultat. Konklusionen var, at fremtrædende neurologiske eller adfærdsmæssige følgevirkninger hos ofre for hedeslag er sjældne. De psykologiske vurderinger viser klart, at hedeslaget ikke efterlod nogen negative langtidsrester. Man bør dog være opmærksom på de mulige komplikationer og følge patienten i flere måneder efter hændelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.