WestJet

Led 16, 2022
admin

Odmítnutí nástupu na palubu

Dobrovolníci budou nejprve požádáni, aby se vzdali své jízdenky pro získání výhod, pokud se však žádný dobrovolník nenajde, budou cestující vybráni na základě typu jízdenky, destinace atd.
Pasažéři, kterým byl odepřen nástup na palubu, mají nárok na kompenzaci ve výši

0-1 hodina zpoždění příletu – bez kompenzace
1- 2 hodiny zpoždění příletu – 200 % celkové ceny za dopravu cestujícího do destinace, maximálně však 650 CAD
Více než 2 hodiny zpoždění příletu – 400 % celkové ceny za dopravu cestujícího do destinace, maximálně však 1300 CAD

Letecká společnost také
-vás při nejbližší příležitosti přepraví jinou naší pravidelnou linkou, na které je volné místo, bez dalších poplatků.
-V přiměřené lhůtě vás přesměruje do místa určení uvedeného na vaší letence našimi vlastními službami nebo službami jiného dopravce nebo jiným vzájemně dohodnutým způsobem a třídou dopravy bez dalších poplatků. Pokud je cena letenky a poplatky za změněné směrování nižší, než jste zaplatili, vrátíme vám rozdíl

-vrátíme vám část/části letenky, kterou/které již nelze použít.
-Letecká společnost vám v případě potřeby nabídne stravování a občerstvení, ubytování, jakož i přepravu mezi letištěm a ubytováním.

Zrušení letu
V případě zrušení letu zaviněného leteckou společností nebo dlouhého zpoždění, jako je změna letadla nebo doplnění posádky, budou cestujícím nabídnuty
-stravenky za každé oznámené nebo odhadované zpoždění odletu o tři (3) nebo více hodin, maximálně však tři (3) stravenky za den.
– hotelový poukaz, jeden (1) stravovací poukaz a transfer na letiště pro cestující, kteří mají zpoždění osm (8) hodin nebo více a kteří nezačali svou cestu na daném letišti.
– pokud je cestující v okamžiku zpoždění již v letadle a je to bezpečné, praktické a je na to dostatek času, dopravce: i. nabídne nápoje a občerstvení a ii. pokud zpoždění přesáhne 90 minut, letadlo se vrátí k východu, aby cestujícím poskytl možnost vystoupit.
– pokud potvrzený cestující zmešká svůj původní přípoj na další let (s Dopravcem) v důsledku kontrolovatelného zpoždění, Dopravce cestujícímu nabídne na výběr: i. přepravu bez dalších poplatků a v přiměřené lhůtě buď do zamýšleného místa určení nebo do místa původu cestujícího u Dopravce, u interline nebo code-share partnera Dopravce nebo u jiného Dopravce, pokud to bude považovat za nezbytné; ii. kredit ve výši stanovené Dopravcem, který může být použit na nákup budoucí přepravy u Dopravce; iii. přepravu do místa určení nebo do místa původu cestujícího u Dopravce. peněžitou platbu ve výši nevyužité části letenky cestujícího

Letecká společnost nemusí poskytnout nic z výše uvedeného, pokud je zpoždění způsobeno počasím, zásahem vyšší moci, zpožděním řízení letového provozu, stávkou, válkou atd

Zavazadla
Pasažéři musí před odletem z příletové haly oznámit příletové letecké společnosti ztrátu nebo dmagaci zavazadel.
Informace o ztracených nebo zpožděných zavazadlech a odpovědnosti za ně naleznete zde

Informace o vašich právech při dlouhých zpožděních na letištní ploše naleznete zde

Úplné přepravní podmínky leteckých společností naleznete zde

Poznámka: Přepravní podmínky se vztahují k zemi původu a nemusí platit pro všechny jurisdikce.

Pro podání stížnosti letecké společnosti klikněte zde

Pro podání stížnosti Ministerstvu dopravy USA (DOT) klikněte zde

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.