Santa Rosalia, 4. září

Pro 31, 2021
admin

Na počátku 17. století byl Rosaliin kult téměř zapomenut. Dne 26. května 1624 viděla umírající žena Girolama Gatti ve snu mladou, bíle oděnou dívku, která jí slíbila, že bude uzdravena, pokud složí slib a vystoupí na horu Pellegrino, aby jí poděkovala. Stále ještě horečnatá žena vystoupila na horu se dvěma přáteli, napila se vody kapající z jeskyně, pocítila, že je uzdravena, a usnula klidným spánkem, přičemž se jí znovu zdálo o mladé dívce v bílém oděvu, která jí ukázala místo, kde jsou pohřbeny její ostatky.

O této události byl informován nedaleký klášter františkánských bratří poustevníků, kteří se během předchozího století se svým otcem suepriorem Benedettem il Moro (1526-1589) neúspěšně pokoušeli najít Rosaliiny ostatky. Nyní pokračovali v pátrání a 15. července 1624 našli ve čtyřmetrové hloubce balvan dlouhý šest dlaní a široký tři dlaně, k němuž byly připevněny lidské kosti.

Na příkaz kardinála Giannettina Dorii, palermského arcibiskupa, byl balvan přenesen do jeho soukromé kaple, kde ostatky zkoumali teologové a lékaři; výsledek byl zklamáním, tým konstatoval, že kosti mohou patřit více tělům a žádná ze tří nalezených lebek zřejmě nepatří ženě.

Kardinál nebyl přesvědčen a jmenoval druhou komisi. Mezitím v létě roku 1624 zasáhla Palermo morová epidemie, která si začala vybírat tisíce obětí. Kardinál shromáždil úřady a obyvatelstvo v katedrále a všichni společně se modlili k Panně Marii a slíbili, že budou hájit privilegium Neposkvrněného početí, o němž se právě v té době v církvi vedly velké diskuse, a zároveň slíbil, že prohlásí za patronku Palerma svatou Rozálii a bude uctívat její relikvie, pokud se je podaří prokázat.

V téže době došlo k další podivné události. Dne 25. dubna 1624 objevili dva zedníci z Palerma při práci v dominikánském klášteře Santo Stefano v jeskyni v Quisquinia latinský nápis, do té doby všem neznámý, o němž se domnívali, že jej vyryla sama Santa Rosalia za svého života. Nápis zněl: „Tento nápis potvrzoval místo její předchozí poustevny, odkud se později přestěhovala na Monte Pellegrino.

Dne 11. února 1625 druhý tým odborníků určil, že kosti jednoznačně patří jedné ženské osobě, a o třech lebkách zjistil, že dvě jsou hliněný džbán a velký kámen, zatímco třetí, která zprvu vypadala příliš velká, byla zahuštěná vápencovými nánosy, které po odstranění odhalily ženskou lebku; také první tým znovu prozkoumal ostatky a souhlasil s výsledkem této druhé komise.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.