Opinion

Kvě 28, 2021
admin

Osvícenství dnes prodává spousta lidí. Po hlasování o brexitu a zvolení Trumpa prezidentem zveřejnil David Brooks chvalozpěv na „projekt osvícenství“, prohlásil ho za napadený a vyzval čtenáře, aby „povstali“ a zachránili ho. Časopis Commentary mi poslal dopis s žádostí o příspěvek na zajištění čtenářů „osvícenství, po kterém všichni tak zoufale toužíme“. A nyní je tu nová působivá kniha Stevena Pinkera „Osvícení nyní“, která může být definitivním vyjádřením neo-osvícenského hnutí, které bojuje proti přílivu nacionalistického myšlení v Americe, Británii i jinde.

Toužíme všichni po osvícení? Já ne. Mám rád a vážím si pana Pinkera, pana Brookse a dalších z jejich tábora. Ale osvícenská filozofie nedosáhla ani zlomku toho dobrého, co tvrdí, a napáchala mnoho škody.

Obhájci osvícenství předkládají atraktivní argumenty. Věda, medicína, svobodné politické instituce, tržní hospodářství – tyto věci dramaticky zlepšily náš život. Všechny jsou, jak píše pan Pinker, výsledkem „procesu nastartovaného osvícenstvím na konci 18. století“, kdy filozofové „nahradili dogmata, tradice a autority rozumem, diskusí a institucemi hledání pravdy“. Pan Brooks souhlasí a ujišťuje své čtenáře, že „osvícenský projekt nám dal moderní svět“. Poděkujte tedy za „myslitele jako John Locke a Immanuel Kant, kteří tvrdili, že lidé by se měli přestat slepě podřizovat autoritám“ a místo toho „promýšlet věci od základu“.

Jak to shrnuje pan Pinker: „Pokrok je darem ideálů osvícenství a bude pokračovat do té míry, do jaké se těmto ideálům znovu zasvětíme.“

Velmi málo z toho je pravda. Vezměme si tvrzení, že americká ústava byla produktem osvícenského myšlení, vzniklého odhozením politických tradic minulosti a uplatněním neomezeného lidského rozumu. K vyvrácení této myšlenky stačí přečíst si starší autory anglické ústavy. Hojně rozšířený traktát „In Praise of the Laws of England“ z 15. století, jehož autorem je právník John Fortescue, jasně vysvětluje řádný proces a teorii, které se dnes říká „checks and balances“. Anglická ústava, napsal Fortescue, zakládá osobní svobodu a hospodářskou prosperitu tím, že chrání jednotlivce a jeho majetek před vládou. Ochrana, která se objevuje v americké Listině práv, byla většinou stanovena v roce 1600 těmi, kdo připravovali anglické ústavní dokumenty – muži jako John Selden, Edward Hyde a Matthew Hale.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.