Nová fronta v boji za svobodu | Kingův poslední pochod | APM Reports

Čvn 14, 2021
admin

Martin Luther King Jr. chtěl na jaře 1968 uzavřít Washington. Organizoval protest, o němž doufal, že se stane nejdéle trvajícím protestem v dějinách hlavního města země.

King jej nazval Kampaň chudých. Měl v úmyslu zdramatizovat utrpení chudých obyvatel národa tím, že je přivede do hlavního města. Chudí lidé měli společně bydlet na National Mall – dlouhém pásu země mezi Kapitolem a Lincolnovým památníkem – a zapojit se do rozsáhlé občanské neposlušnosti. King chtěl donutit federální vládu, aby se zabývala chudobou.

V roce 1967 King často hovořil o „nové fázi“ hnutí za občanská práva. Ta by se zaměřila na ekonomickou spravedlnost pro chudé lidi. Hnutí za občanská práva sice dosáhlo desegregace veřejných ubytovacích zařízení a širokých nových volebních práv pro černošské občany, ale podle Kinga tato vítězství jen málo přispěla k odstranění jednoho ústředního problému: chudoby.

„Pro Kinga a mnoho dalších lidí bylo v roce 1965 velmi deprimující zjištění, že to, o čem si mysleli, že bude představovat vítězství, ve skutečnosti nepředstavuje ani zdaleka takovou míru zásadní změny, jak si dříve představovali,“ říká David Garrow, autor knihy Bearing the Cross: Martin Luther King Jr. a Southern Christian Leadership Conference. Dokud budou černoši chudí, nikdy nebudou skutečně svobodní, prohlásil King. Cítil, že jeho úkolem je nasměrovat hnutí novým směrem.

King předpovídal, že útok na chudobu bude mnohem obtížnější než dřívější kampaně za občanská práva. Dne 25. června 1967 pronesl King projev v baptistickém kostele Victory v Los Angeles.

Poslechněte si audio:

„Nyní nebojujeme pouze o integraci výdejny obědů,“ řekl. „Bojujeme o to, abychom dostali nějaké peníze, abychom si mohli koupit hamburger nebo steak, když se dostaneme k pultu.“ Boj za ekonomickou rovnost bude stát mnohem více než boj za porážku segregace Jima Crowa.

Integrace výdejen obědů nestála národ ani korunu. Zaručení volebního práva nestálo národ ani cent. Problémy, kterým čelíme dnes, budou stát národ miliardy dolarů.

Míra chudoby v USA byla v roce 1967 téměř na historickém minimu, zhruba 12 procent, ale u Afroameričanů byla více než dvojnásobná. Černoši stále trpěli mnohem vyšší mírou nezaměstnanosti, negramotnosti a podvýživy než běloši. Podle Kinga bylo zapotřebí „radikální přerozdělení ekonomické a politické moci“.

Kingovi pravicoví kritici ho již dlouho označovali za komunistu. King věděl, že jeho požadavek na přerozdělení bohatství přitáhne jejich palbu. FBI využila Kingovy údajné komunistické sklony jako záminku ke sledování jeho osoby a jeho spolupracovníků. King však tvrdil, že není komunista. V projevu, který pronesl 16. srpna 1967, King vysvětlil proč. V projevu na výročním sjezdu Southern Christian Leadership Conference (SCLC) King řekl, že inspirací pro jeho myšlenky nebyl Marx nebo Lenin, ale evangelium Ježíše Krista.

Poslechněte si audio:

Kampaň chudých

Letecký pohled na požáry vzniklé během nepokojů v Detroitu, červenec 1967. Foto: Hulton Archive/Getty Images

V létě 1967 se Afroameričané bouřili v chudinských čtvrtích Detroitu a Newarku. King obviňoval chudobu, že podněcuje hněv černochů. Vyzval k odvážnému plánu na pomoc chudým obyvatelům země. Když prezident Lyndon Johnson vyhlásil v roce 1964 „válku chudobě“, zahájil řadu iniciativ proti chudobě. King se však domníval, že Johnsonovy programy „Velké společnosti“ byly vyčerpány obrovskými částkami určenými na válku ve Vietnamu.

Dne 25. července 1967 King vystřelil Johnsonovi dlouhý telegram, v němž ho vyzval, aby se zbavil nezaměstnanosti, jinak riskuje větší nepokoje ve městech. Kingův telegram neměl na Johnsona žádný zjevný vliv. Na podzim 1967 King přišel na přímější způsob nátlaku na Bílý dům a Kongres.

Nápad vzešel od mladé právničky Marian Wright Edelmanové, která se zabývala občanskými právy a pracovala s chudými lidmi v Mississippi. Edelmanová nedávno vzala newyorského senátora Roberta F. Kennedyho do Mississippi, aby se osobně setkal s nejchudšími občany země. Tato setkání Kennedyho hluboce zasáhla. Řekl Edelmanové, že by měla chudé lidi přivést do Washingtonu, aby se s nimi mohli setkat i další vládní úředníci. Když to Edelmanová řekla Kingovi, nápad se mu líbil.

Kingův štáb SCLC nereagoval tak příznivě. Výkonný ředitel William Rutherford řekl, že zaměstnanci byli zvyklí pracovat na náročných, ale diskrétních otázkách občanských práv, jako bylo například přimět venkovské černochy, aby se zaregistrovali k volbám, nebo desegregovat bydlení. „Myšlenka zaútočit na něco tak rozsáhlého a amorfního, jako je chudoba,“ řekl Rutherford, „nebyla příliš lákavá.“ Po týdnech schůzek a vášnivých debat v rámci SCLC však King zvítězil. Dne 4. prosince 1967 oznámil tisku kampaň chudých.

Konference jižanských křesťanských vůdců povede na jaře příštího roku vlny chudých a vyděděných obyvatel národa do Washingtonu, kde budou požadovat nápravu svých stížností od vlády Spojených států a zajištění alespoň pracovních míst nebo příjmu pro všechny. Půjdeme tam, budeme požadovat, aby nás vyslechli, a zůstaneme tam, dokud Amerika nezareaguje. Pokud to bude znamenat násilné potlačení našeho hnutí, postavíme se mu, protože už jsme to jednou udělali. Pokud to bude znamenat opovržení nebo výsměch, přijmeme to, protože to je to, čeho se nyní chudým Američanům dostává. Pokud to bude znamenat vězení, přijmeme to ochotně, protože miliony chudých jsou již uvězněny vykořisťováním a diskriminací. … Stručně řečeno, budeme žádat naši vládu o konkrétní reformy a hodláme budovat militantní, nenásilné akce, dokud tato vláda proti chudobě nezakročí.

Na začátku roku 1968 King hojně cestoval, aby shromáždil podporu pro kampaň chudých. Měl v úmyslu přivést do Washingtonu širokou etnickou a rasovou směsici lidí, aby ukázal, že chudoba není pouze „černošský“ problém. King a jeho spolupracovníci oslovili mimo jiné bělochy z Apalačských hor, indiány a Mexičany. Nicméně když King mluvil o chudobě, často hovořil o zvláštním dluhu, který má Amerika vůči černochům.

15. ledna 1968 řekl King svému shromáždění v baptistickém kostele Ebenezer v Atlantě: „Teď nevím, jak vy, ale já jdu do Washingtonu, abych si dluh vybral“. King řekl, že poté, co byli Afroameričané 244 let drženi v otroctví, byli v roce 1863 osvobozeni, „nedostali však žádnou půdu, aby tato svoboda měla smysl“.

bylo něco téměř jako zavřít člověka do vězení a držet ho tam po mnoho let a najednou zjistit, že se nedopustil činu, za který byl odsouzen, a pak k němu přijít a říct: teď jsi svobodný. A nedáte mu žádné jízdné na autobus do města. Nedáte mu žádné šaty, které by si mohl obléct na záda. Nedáte mu žádné peníze, aby se mohl znovu postavit na nohy. Proti tomu by se postavil celý právní kodex, a přesto to Amerika černochům udělala.

Poslechněte si rozšířený úryvek:

King tento projev zopakoval na masových shromážděních kampaně Chudí lidé v Birminghamu v Alabamě a Edwardsu v Mississippi. Snažil se však těmto shromážděním vdechnout ještě něco jiného: naději. Dne 15. února 1968 řekl King svým posluchačům, aby tváří v tvář neúspěchům nezoufali. Hovořil o Ole Bullovi, slavném norském houslistovi, kterému se uprostřed velkého koncertu v Paříži zlomila struna A. Na konci koncertu mu praskla struna A. „A to je strašný okamžik, kdy se na houslích zlomí struna A,“ řekl King.

Ale Ole Bull se nevzdal; pouze transponoval skladbu a koncert dokončil na třech strunách. Nyní pokračujme a transponujme skladbu!“

Poslechněte si rozšířený úryvek:

Způsob, jak „transponovat skladbu“, řekl, je jít do Washingtonu a protestovat.

Když se blížilo datum zahájení kampaně, King slíbil, že on a ostatní se zapojí do „bojovné“ občanské neposlušnosti. Plán spočíval v narušení každodenního chodu hlavního města – například uspořádáním stávek vsedě na ministerstvu zemědělství nebo ministerstvu vnitra – dokud se Kongres a Bílý dům nezačnou vážně zabývat problémy chudých lidí. Čím déle bude federální vláda otálet, sliboval King, tím více budou demonstranti své protesty stupňovat.

King však pečlivě zdůrazňoval, že občanská neposlušnost, kterou on a ostatní uskuteční, bude nenásilná. Po celý svůj život vůdce za občanská práva King nikdy nezaváhal ve svém odporu k násilí. Jak připomněl svým posluchačům na výročním sjezdu SCLC v srpnu 1967, použití násilí ve snaze změnit společnost je nejen morálně špatné, ale téměř nikdy nefunguje.

Poslechněte si audio:

31. března 1968 pronesl King poslední nedělní kázání svého života. Mluvil v Národní katedrále ve Washingtonu. Bylo to necelý měsíc předtím, než se plánoval vrátit do distriktu jako vedoucí kampaně Chudí lidé. King hovořil o třech zlech americké společnosti, která označil za rasismus, chudobu a válku. Ke všem třem se vyjadřoval velmi pesimisticky. King označil americkou účast ve Vietnamu za „jednu z nejnespravedlivějších válek, které kdy byly v dějinách světa vedeny“. Rasová nespravedlnost je podle něj „stále břemenem černého muže a hanbou bílého muže“.

Poslechněte si audio:

Bída, poznamenal King, není nic nového. „Nové je to, že nyní máme techniky a prostředky, jak se chudoby zbavit,“ řekl.

Skutečnou otázkou je, zda máme vůli. Za několik týdnů někteří z nás přijedou do Washingtonu, aby se přesvědčili, zda je vůle stále živá, nebo zda je živá v tomto národě. Přicházíme do Washingtonu v rámci kampaně chudých lidí.

Poslechněte si rozšířený úryvek:

Poslechněte si audio:

Důsledky

Pochod kampaně chudých ve Washingtonu, 18. června 1968.
Fotografie pořízená se svolením Kongresové knihovny.

King se do Washingtonu nikdy nevrátil. Byl zabit pět dní po svém kázání v Národní katedrále. Kingův vybraný nástupce v SCLC, Ralph Abernathy, byl náhle pověřen realizací kampaně chudých. Dne 14. května 1968 se ve Washingtonu utábořilo více než 3 000 aktivistů a chudých Američanů ze všech koutů země. Na nákupní třídě Mall postavili chatrč a pojmenovali ji „Město vzkříšení“. Uspořádali nenásilné protesty podle Kingových plánů. Akce však skončila katastrofou. Vytrvalé deště proměnily Resurrection City v bahnitou propadlinu. Kongres a zpravodajská média protest z velké části ignorovaly. Po téměř šesti týdnech utrpení a zmatku kampaň skončila.

William Rutherford z SCLC později nazval kampaň chudých „Little Bighorn“ hnutí za občanská práva, což byl odkaz na katastrofální bitvu, kterou generál George Custer svedl proti indiánům ze severních plání. Od té doby se novináři a historici obecně shodují, že kampaň byla neúspěšná. Novější vědecké poznatky však naznačují, že kampaň měla trvalý dopad na stovky lidí, kteří poprvé okusili mezietnické organizování. Jak píše historik Gordon Mantler, „ať už šli na měsíce, týdny nebo jen na jeden či dva dny, mnozí účastníci pochodu opouštěli Washington poučeni, ne-li proměněni“. Podle Mantlera poskytla kampaň chudých Američanů mnoha Mexičanům důležité kontakty a dovednosti, které pak využili ve svém vlastním osvobozeneckém hnutí.

Přesto pro mnoho kolegů a spojenců Martina Luthera Kinga Jr. znamenal konec kampaně chudých skutečný konec Kingova vedení hnutí za občanská práva. Budou muset hledat novou cestu vpřed bez něj.

Zpět ke Kingovu poslednímu pochodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.