Celková přeměna (zdroj energie)

Čvc 16, 2021
admin

Konvenční jaderné reakce, jako je jaderné štěpení a jaderná fúze, přeměňují relativně malá množství hmoty na užitečnou energii, například elektřinu nebo tah raket, pouze nepřímo. Pro výrobu elektřiny se uvolněná jaderná energie ve formě tepla obvykle používá k vaření vody pro roztočení turbogenerátoru.

Podle všeho se hmota téměř úplně přeměňuje na energii v jádrech neutronových hvězd a černých děr procesem kolapsu jader, jehož výsledkem je: proton → pozitron + 938 MeV, čímž vzniká >450 MeV pozitron-elektronový jet. Stopová jádra rozmetaná v takovém svazku by dosáhla přibližné energie (hmotnost jádra/ hmotnost elektronu) × 450 MeV, například atom železa by mohl dosáhnout přibližně 45 TeV. Dopad atomu o energii až 45 TeV na proton v mezihvězdném prostředí by měl vést k výše popsanému procesu p + A.

Iont-elektronové nebo pozitron-elektronové plazma s magnetickým udržením teoreticky umožňuje přímou přeměnu energie částic na elektřinu oddělením kladných částic od záporných pomocí magnetického vychýlení. Přímá přeměna energie částic na tah je teoreticky jednodušší a vyžaduje pouze magnetické usměrnění neutrálního svazku plazmatu. Současná laboratorní produkce relativistických 5 MeV pozitron-elektronových svazků napodobuje v malém měřítku relativistické výtrysky z kompaktních hvězd a umožňuje v malém měřítku studovat, jak různé prvky interagují s 5 MeV pozitron-elektronovými svazky, jak se energie přenáší na částice, rázový efekt gama záblesků a možnou přímou výrobu tahu a elektřiny z neutrálního plazmatu. Laboratorní pozitron-elektronové plazma by mohlo být užitečné pro studium kompaktních hvězdných jetů a dalších jevů. Generování tahu nebo magneticky oddělené neutrální svazky pro výrobu elektřiny však budou pravděpodobně užitečné pouze v případě, že bude existovat praktický kontinuální proces generování neutrálního plazmatu jadernými reakcemi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.