Žalm 37: Praktický návod pro život

Led 11, 2022
admin

Žalm 37 je mocný a praktický návod pro život. V jeho prvních osmi verších se skrývají bohaté postřehy, jak najít radost a zbavit se negativního myšlení.

Neznepokojujte se kvůli zlým lidem a nezáviďte těm, kdo páchají zlo;
neboť jako tráva brzy uschnou, jako zelené rostliny brzy odumřou.
Důvěřujte Hospodinu a konejte dobro; přebývejte v zemi a těšte se z bezpečné pastvy.
Odpočívejte v Pánu a on vám dá touhy vašeho srdce.
Svěřte svou cestu Hospodinu, důvěřujte mu a on to učiní:
On dá zazářit tvé spravedlnosti jako úsvitu, spravedlnosti tvé věci jako
polednímu slunci.
Upokojte se před Hospodinem a trpělivě na něj čekejte; nerozčilujte se, když se lidem daří
na jejich cestách, když uskutečňují své nekalé plány.
Zdržte se hněvu a odvraťte se od hněvu; nerozčilujte se – vede to jen ke zlu. -Psalm 37,1-8

Tento žalm nám dává příkazy „ne-ne“, chování, které musíme opustit, abychom našli Boží požehnání a pokoj. Nedělejte si starosti a nebuďte závistiví (verš 1). Ať vás každý den zastihne vděčné za to, co vám Bůh dal. Nebuďte rozzlobení a pomstychtiví (verš 8). Odpouštějte, jako vám bylo odpuštěno; cvičte se v laskavosti a sebeovládání.

Tento žalm nám však také nabízí pozitivní kroky, které je třeba podniknout, abychom se dostali do souladu s Božím plánem radostného života.

1. Nebojte se, že vám Bůh odpustí. Důvěřuj Hospodinu (verš 3).
Ať už tě trápí cokoli, důvěřuj Bohu, že si s tím poradí lépe než ty.

2. Konej dobro (verš 3).
Život je o volbách. Věz, že Bůh tě poctí, když budeš dělat správné věci.

3. Těš se v Pánu (verš 4).
Zamiluj si Ježíše. Každý den si najděte čas na tiché posezení v jeho přítomnosti. Učte se v něm těšit.

4. Svěřte svou cestu Pánu (verš 5).
Svěřte Bohu všechno, co děláte, každý den, celý svůj život; on si s tím dokáže poradit nejlépe.

5. Buď před Hospodinem klidný a trpělivě na něj čekej (verš 7).
To neznamená nedělat nic. Spíše to znamená, že až uděláš všechno, co můžeš, měl by sis odpočinout s vědomím, že o zbytek se postará Bůh.

Žijeme ve světě, kde se rady linou z televize a diskusního rádia, proudí z blogovacích stránek; kde přátelé a někdy i cizí lidé ochotně nabízejí názory na tvůj život. Proto je dobré vědět, že Bible je stále aktuální. Spolehlivá. A tak pravdivá!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.