ČlánekDlouhodobé psychologické a fyziologické účinky úpalu

Čvc 29, 2021
admin

Úpal vede jen výjimečně k trvalému neurologickému deficitu a rekonvalescence je téměř úplná. Existují však ojedinělé popisy poruch, které trvaly až 4 měsíce. O reziduálních změnách osobnosti a pozdních neurologických vedlejších účincích se literatura zmiňuje jen málo. Tato studie byla provedena s cílem systematicky sledovat pozdní poruchy osobnosti a chování v populaci obětí úpalu. Tato studie analyzovala 21 mladých osob (věk: 21 ± 2 roky), které byly postiženy úpalem. Byli pozváni na fyziologické a psychologické kontrolní vyšetření nejméně 6 měsíců po hospitalizaci. Psychologické hodnocení se skládalo z dotazníku Self-report symptom checklist-90R (SCL-90R), který se dotazuje na příznaky během 2 týdnů předcházejících rozhovoru. Výsledky ukázaly, že subjekty jsou psychicky zdravé, protože jejich skóre spadalo do normálního rozmezí. Srovnání s pečlivě vybranou kontrolní skupinou toto zjištění ještě posílilo. Závěr byl, že výrazné neurologické nebo behaviorální následky u obětí úpalu jsou vzácné. Psychologická hodnocení jasně ukazují, že úpal nezanechal dlouhodobé nepříznivé následky. Je však třeba mít na paměti možné komplikace a sledovat pacienta několik měsíců po události.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.